A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

הורות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית : פרספקטיבה של עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים   מחברים נוספים : מייקל אשלי שטיין  

משפחות בהן ההורה הוא אדם עם מוגבלות שכלית- התפתחותית מעוררות עניין רב בקרב גורמים במערכת הרווחה והשירותים החברתיים. משפחות אלה מציבות אתגרים ודילמות בפני נותני השירותים, אשר נדרשים לאזן בין זכותם של אנשים עם מוגבלות להיות הורים לבין אחריותם כלפי הילדים.
מחקר זה, המבוסס על ארבעים ראיונות חצי מובנים עם עובדים סוציאליים, עוסק בהורות של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, מנקודת מבטם של עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים. המחקר מציג תמיכות ושירותים להורים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית, תוך התייחסות לגורמים מקדמים וחסמים במתן שירותים סוציאליים למשפחות אלה. כמו כן, המחקר בוחן תפיסות ועמדות של עובדים סוציאליים כלפי הורות עם מוגבלות שכלית-התפתחותית.
 
המחקר נערך בשיתוף עם פרויקט המוגבלות של בית הספר למשפטים באוניברסיטת הארוורד. 
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


סקירת ספרות המעבר ממעונות פנימייה לדיור קהילתי של אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית   מחברים נוספים : מיכל סופר, אריה רימרמן  

נושא המעבר של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ממעונות פנימייה לדיור בקהילה הוצב בראש סדר העדיפות של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והוא מוצא מקום נכבד בתכניות העבודה שלו לשנים הקרובות בתמיכה מלאה של השר ומנכ"ל המשרד.
במסגרת הפעילויות הנערכות למעבר זה וכחלק מתהליך הלמידה של הוועדה , נתבקשו הכותבים להכין סקירת ספרות מקצועית רלוונטית.
סקירת הספרות המצורפת עוסקת בסוגיית ה"אל מיסוד" (deinstitutionalization) והיא מתייחסת למעבר של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ממסגרות טיפול מוסדיות לדיור קהילתי.
במסמך סקירה של תהליכי "אל מיסוד" באירופה, ארה"ב ואוסטרליה, התייחסות לחסמים שונים, עקרונות בקידום "אל מיסוד" ולבסוף, סקירת מחקרים ואינדיקטורים לבחינת המשמעות וההשלכות של תהליכים אלה.

הסקירה הוזמנה על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים והיא נמצאת באתר המשרד תחת פרסומי יח' המחקר והערכה   וגם בקהילת הידע .

 

לפריט המלא
קרא | הורד