A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

הגיון ודעות קדומות: שיטות בהערכת סיכון וקבלת החלטות לגבי של ילדים בסיכון   סוכם בשפה העברית ע"י אן שטיינר, עו"ס לחוק הסעד טיפול באדם עם מש"ה, מחוז ב"ש והדרום.  

האם מעמד סוציו אקונומי נמוך ומוצא עדתי משפיעים - על תהליך קבלת החלטות בעניינם של ילדים בסיכון?
מחקר זה שלפנינו הצליח לבודד את הפן הסובייקטיבי של קבלת החלטות. במחקר נעשה שימוש בהצגות מקרה, כאשר 501 עובדים סוציאליים נתבקשו לנתח את המקרים בצורה הבאה:
להעריך את הסיכון בו נמצא הילד (סיכון סובייקטיבי) ולקבוע אם יש צורך בהוצאת הילד מן הבית. ילדים מעדות המזרח ומרמה סוציו אקונומית נמוכה הוערכו כנמצאים בסיכון גבוה יותר והומלץ להוציאם מן הבית. זאת ועוד, במקרים בהם התקיים סיכון אובייקטיבי, היתה נטייה גבוהה יותר להמליץ על הוצאת ילדים מרקע סוציו אקונומי נמוך מן הבית.

 

לפריט המלא
קרא | הורד