A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

פניה לעזרה של תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בבתי ספר לחינוך מיוחד בעקבות אלימות בבית הספר   מק"ט 85  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

קידום רווחתם הרגשית והפיזית של תלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית היא בעלת חשיבות רבה. הן לתלמידים עצמם והן למערכת החינוך ולמערכות התומכות הסובבות אותם. במחקר הנוכחי נבחנו שיעורי האלימות בבית הספר, ונכונות תלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית קלה-בינונית הלומדים בבתי הספר של החינוך המיוחד לפנות לעזרה. מממצאי המחקר עולה כי שיעור התלמידים שנפלו קורבן לאלימות הוא גבוה מאוד וכי למעלה ממחצית מכלל מי שנפלו קורבן לאלימות בבית הספר לא פנו או דיווחו על הבעיה לאף גורם בבית הספר. מבין גורמי העזרה, מחנכות הכיתות הן המועדפות ביותר. עוד נמצא כי הקשר עם גורמי העזרה ומידת זמינותם מהווה גורם חשוב בהסבר הנכונות לפנות לעזרה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


הפרופיל המורפו-תחבירי של ילדים ומתבגרים עם תסמונת דאון בהשוואה לילדים ומתבגרים מאוכלוסיות אחרות   מק"ט 36 | חוקרים נוספים: יוליה רזניק, ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

אחת הבעיות הקשות ביותר של הלוקים בתסמונת דאון היא בעיית התפתחות מיומנויות התקשורת והשפה. לשפה העברית מאפיינים ייחודיים. מחקר זה בדק, לראשונה, את התפקוד המורפו-תחבירי של בעלי תסמונת דאון דוברי עברית, תוך התייחסות לשאלה האם גם דוברי עברית, הלוקים בתסמונת דאון, מציגים קושי מורפולוגי ו/או מורפו-תחבירי חמור, בדומה לדוברי שפות אחרות, בעלות טיפולוגיה שונה מזו של העברית. ממצאי המחקר עולה כי נבדקים עם תסמונת דאון מציגים קושי ייחודי בהיבטיה המורפו-תחביריים של השפה העברית. תפקודם המורפו-תחבירי מאופיין בהנמכה משמעותית, הן בהשוואה לבעלי פיגור שכלי ללא תסמונת דאון והן בהשוואה לילדים צעירים בעלי התפתחות תקינה.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד