A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

מוגבלות שכלית וסטיגמה   Intellectual Disability and Stigma, Katrina Scior, Shirli Werner, Palgrave Macmillan UK,2016  

 -
ספר זה בוחן כיצד מוגבלות שכלית התפתחותית מושפעת מסטיגמה וכיצד סטיגמה זו מתפתחת. כשני אחוז מאוכלוסיית העולם בעלת מוגבלות שכלית התפתחותית אולם הנראות של אוכלוסיה זו נמוכה מאוד והיא סובלת מהדרה מתמשכת מהחברה. דעות קדומות באשר לאוכלוסיה זו רווחות והן משפיעות גם על המשפחה הסובבת את האנשים עם מוגבלות שכלית והן על האנשים עצמם. ספר זה מספק מסגרת להתמודדות עם הסטיגמה על המוגבלות השכלית והוא מציג דרכים להתערבויות שונות נגד הסטיגמה והוא מביא את התפקיד המרכזי של הסינגור העצמי בהקשר זה. לפרטים נוספים לחץ כאן  

קרא עוד


הזמנה להורים להשתתף במחקר : מצב השירותים הקיימים לאנשים עם מוגבלות שכלית    

מחקר מקיף מטעם ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית הבודק את מצב השירותים הקיימים למתבגרים ובוגרים (גילאי 13-25) שלהם מוגבלות שכלית וקשיים רגשיים, נפשיים או התנהגותיים.
מטרת המחקר היא למפות את המכשולים והגורמים המסייעים בעת חיפוש שירותים עבור בן משפחה זה.

צוות המחקר מזמין הורים להשתתף בו. לפרטים נוספים הורידו את הקובץ המצורף.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


השירות הצבאי של אנשים עם מוגבלות שכלית: השפעתו על איכות החיים של הפרט והוריו ועל עמדות הסביבה כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית   מק"ט 79  

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

"שווים במדים" הינה תכנית ייחודית שפותחה במטרה לתת הזדמנות לאנשים עם מוגבלות שכלית לשרת שירות צבאי נורמטיבי ומשמעותי. מחקר זה הינו מחקר מלווה לתוכנית זו ולו שלוש מטרות עיקריות: (1) לבחון את ההשפעות של התוכנית ושל השירות הצבאי על חיילים עם מוגבלות שכלית, (2) לבחון את ההשפעות של התוכנית ושל השירות הצבאי על בני משפחתם של חיילים עם מוגבלות שכלית, ו-(3) לבחון את השפעות השירות הצבאי של חיילים עם מוגבלות שכלית על חיילים ומפקדים המשרתים עימם באותן היחידות.
המחקר התחלק למספר שלבים: (1) בוצעו ראיונות עומק חצי מובנים בכמה נקודות זמן עם 39 בוגרים עם מש"ה הלוקחים חלק בתכנית, (2) בוצעו ראיונות עומק חצי מובנים בכמה נקודות זמן וכן מענה על שאלונים עם 36 הורים/אפוטרופוסים של בוגרים עם מש"ה הלוקחים חלק בתכנית, (3) בוצעו ראיונות עומק חצי מובנים עם 26 מפקדים וממונים ישירים של החיילים עם מש"ה ו-(4) הועברו שאלונים ל-255 חיילים בעלי התפתחות תקינה המשרתים עם חיילים עם מש"ה ושאינם משרתים עם חיילים עם מש"ה.
ממצאי המחקר עולה כי לתכנית "שווים במדים" תרומות חיוביות עבור החיילים הלוקחים בה חלק, משפחתם, מפקדיהם והמערכת הצבאית וכן החברה כולה. באופן ספציפי, נמצא כי החיילים המשרתים בתוכנית מרגישים שהם משולבים חברתית, כמו כולם. בנוסף, נמצא כי ההורים רואים את התכנית כמשמעותית ומעורבים בפרוייקט.
 
למצגת המציגה את עיקרי הממצאים לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד


תכנית התמחות חדשה בתחום המוגבלויות, השיקום ובריאות הנפש    

תכנית ההתמחות בתחום המוגבלויות היא תכנית לימודים בין-תחומית וחדשנית, ומיועדת לסטודנטים בתוכניות המוסמך של בתי הספר לריפוי בעיסוק, לרפואה ולעבודה סוציאלית.
 
התמחות זו, אשר פותחה בשיתוף בתי הספר תאפשר רכישת ידע תיאורטי, אמפירי ומעשי בתחום המדיניות, הטיפול והשיקום של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם במעגל החיים, המהווים קבוצה גדולה, ייחודית ומאתגרת אשר מטופלת ונתמכת על ידי מגוון רחב של אנשי מקצועי ברחבי הארץ.
 
תפיסת העל של ההתמחות נשענת על נקודת מבט אינטגרטיבית, אשר שמה דגש על חיבור תיאורטי ומעשי בין מדיניות חברתית, היבטים חברתיים, רפואיים ותפקודיים ויישומם בדרכי ההתערבות, הטיפול והשיקום של אוכלוסייה זו המונה למעלה ממליון איש בישראל.
 
פרטים נוספים לגבי תנאי קבלה ותוכנית הלימודים ניתן למצוא באתר ביה"ס לריפוי בעיסוק
https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/occupationaltherapy/He/education/Pages/MSc.aspx
 
ובאתר ביה"ס לעבודה סוציאלית בקישור הבא:
http://www.sw.huji.ac.il/page/576קול קורא להגשת מועמדות ללימודי דוקטורט   בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית האוניברסיטה העברית בירושלים  

הדוקטורנטים יוזמנו להשתתף בקבוצת מחקר בינלאומית בנושא "פערים בטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית ופסיכופתלוגיה: בחינת קיומם של שירותים ומחסומים בפני חיפוש עזרה", במימון משרד המדע והתרבות של Lower Saxony .
מטרתו של פרויקט המחקר המשותף הוא לבחון את תהליך חיפוש העזרה בקרב משפחות לילדים ומתבגרים בגילאי 31 עד 52 שלהם אבחנה כפולה של מוגבלות שכלית ופסיכופתלוגיה, בחינת הגורמים המשפיעים על תהליך זה וכן בחינת הקשר שבין סטיגמה לחיפוש עזרה בקרב אוכלוסיה זו.
 
בקובץ המצורף פרטים נוספים.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא להגשת תקצירים לכנס חומש לשנת 2014    

הכנס הארצי ה-9 לשיקום של עמותת חומ"ש – על אמנה, אמונות והגשמה – יתקיים בימים שני ושלישי, א'-ב' אדר ב' תשע"ד (3-4/3/2014) בכפר המכביה. הכנס יתמקד במגוון סוגיות שיקומיות, ברוח אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות שונות. מצ"ב נהלים והנחיות להגשת תקצירים לוועדה המדעית של הכנס.   קרן שלם שותפה במימון הכנס.

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


אפוטרופסות, אוטונומיה, קבלת החלטות נתמכת והזיקה ביניהן: כיצד הם נתפסים על-ידי אנשים עם מוגבלות שכלית, אנשים עם מוגבלות נפשית והורים לאנשים עם מוגבלות   מחברים נוספים : רייצ'ל לוונגרוב  

 המחקר הנוכחי מתמקד בזכות היסוד לאוטונומיה ועצמאות ובאופן ספציפי בהכרה של כל אדם עם מוגבלות כבעל כשרות משפטית זהה לאנשים ללא מוגבלות. בהתאם לזכויות יסוד אלו המחקר בחן את התאמתו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות במתכונתו הנוכחית והתאמת הפרקטיקה הנהוגה בישראל לחזון האמנה. המחקר ערך מיפוי ראשוני ובדק את ההתייחסות על מוסד האפוטרופסות ואל החלופות לו מנקודת מבטם של אנשים עם מוגבלות שכלית, אנשים עם מוגבלות נפשית והורים לאנשים עם מוגבלות שכלית ואנשים עם מוגבלות נפשית.

לפריט המלא
קרא | הורד