A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים   דף מידע – מיפוי המחלקות  

המסמך נכתב כחלק משלב ביצוע תהליך מיפוי המחלקות כחלק ממהלך יישום הרפורמה במחלקות לשירותים חברתיים. מסמך זה מציג עיבוד הנתונים של מיפוי המחלקות ברמה ארצית. נתונים אלו היוו בסיס לכתיבת תכניות היישום של המחלקות לרפורמה בשנתיים הקרובות.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


עמדות וכוונות התנהגותיות של עובדים סוציאליים בנוגע לאיתור ולדווח על נפגעי אלימות שהם אנשים עם מוגבלויות   מק"ט 600 | מנחה : ד"ר חיה שוורץ  

 -

 עבודת גמר זו לתואר שלישי (דוקטורט) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) נמצאים בסיכון גבוה יותר לחוות ניצול ואלימות בהשוואה לאוכלוסייה ללא מוגבלות. המחקר בוחן את הגורמים המנבאים את הכוונה לאתר אלימות כלפי אנשים עם מוגבלויות ולדווח אודותיה לרשויות המתאימות, בקרב עוס"ים העוסקים במתן טיפול לאנשים עם מש"ה. 278 עוס"ים המועסקים במגזר הציבורי השתתפו במחקר. שלושת מרכיבי התפיסות שהוכנסו למודל המחקר: עמדות, נורמות סובייקטיביות ותפיסת שליטה, נמצאו קשורים לכוונות האיתור והדיווח. סוג המוגבלות של הקורבן וסוג הפגיעה, גם הם קשורים לכוונות לאתר ולדווח. המאפיינים האישיים והמקצועיים של העוס"ים לא נמצאו מסבירים את כוונות האיתור והדיווח.

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד