A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

מדריך לתכנון והגשת בקשה למענק עבור פעילות חברתית משלבת ילדים/נוער/בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואוכלוסייה ללא מוגבלויות במועצות האזוריות    

 -

קרן שלם, מייסודה של השלטון המקומי, קרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ברשויות מקומיות ואזוריות, שואפת לשיפור מתמיד באיכות חייהם של אנשים עם מש"ה בקהילה והגברת המודעות לאוכלוסייה זו בקרב כלל החברה הישראלית. שילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית משפר את איכות חייהם, תורם למיצובם בקהילה ובחברה ומחקרים אף מראים כי הקשר עמם משמעותי לשינוי העמדות.
השתתפות ושילוב של אנשים עם מש"ה בחיי הקהילה נמוכים מאוד ביחס לאנשים ללא מוגבלות ומושפעים בין השאר מגורמים סביבתיים וחברתיים. במועצות אזוריות נושא זה מאתגר אף יותר עקב הפיזור הגיאוגרפי של המועצה, רמות התפקוד השונות וטווח הגילאים הרחב, המחייבים חשיבה אחרת ופתרונות יצירתיים ומגוונים.
באמצעות מסלול זה קרן שלם מעוניינת להגביר את המודעות והעשייה ולסייע בפיתוח שירותים והובלת מיזמים חברתיים משלבים במגזר הכפרי עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
היכולת של המועצות האזוריות והישובים הכפריים לפתח וליצור קהילות המכילות את השונה, עשויה להוות עבורנו בסיס למידה.
תכניות המעודדות מיזמים חברתיים לשילוב בקהילה, הינן שלב ראשון לקידום ופיתוח התחום במגזר הכפרי.
אנו מקווים ששלב ראשוני זה, יביא לתנופה ולעידוד יצירת מדיניות מותאמת ומומחיות נדרשת במועצות האזוריות.
בניסיון לתת מענה לאתגרים העומדים בפני המגזר הכפרי, חברו קרן שלם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ומרכז המועצות האזוריות, למיזם פיתוח חברתי לאנשים עם מוגבלויות במרחב הכפרי, זו השנה השנייה.

לטובת כל המעוניינים לפתח שירות פנאי מותאם למרחב הכפרי נכתב מדריך זה בו רקע על שילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משאבים ואתגרים בפיתוח שירותים מגזר הכפרי, תהליכי ופיתוח שירות לשילוב בקהילה וטופס הגשה לקרן שלם לבקשת מענק סיוע.

 

*** שימו לב, מדריך זה נכתב עבור שנת 2019. מאז חלו שינויים בסדרי העדיפויות וכן בטפסי ההגשה. יש לעיין באתר הקרן במסלול יזמות.

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד