A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

הקמת מנהל מוגבלויות - עדכון סטטוס לתאריך ה- 02/08    

 
שלום רב,
בשעה טובה הריני להביא לידיעתכם עדכון נוסף בכל הקשור בתהליך
ההתקדמות בביסוס מינהל מוגבלויות במשרד

 

בברכה

גדעון שלום
סמנכ"ל בכיר וראש מינהל מוגבלויות

 

לפריט המלא
קרא | הורד


דו"ח מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) לשנת 2016   עבור משפחותיהם של אנשים עם מש"ה  

מתוך דברי הפתיחה של גדעון שלום, מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה):

"אני שמח לשתף אתכם זו השנה הרביעית בפעילויות העיקריות שהאגף למוגבלות שכלית
התפתחותית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ביצע במהלך שנת 2016 ולהציג בפניכם את התוכניות המרכזיות שלנו לשנת 2017.
הפעילות מבוססת על המשכיות ורצף, כך שבחלקים נרחבים מהתוכנית אנו עוסקים במהלכים רב שנתיים, המצטברים כל אחד בתחומו, למהלך כולל שעיקרו שיפור מתמיד באיכות החיים של האנשים המטופלים במסגרות ובמערכות האגף."

לעיון בדו"ח המלא לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד


אגף מוגבלות שכלית התפתחותית, סיכום שנת 2016 ודגשים לשנת 2017    

ב- 21/12/16 התקיים במרכז הבינלאומי שלוה בירושלים יום הצגת תכניות של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד העבודה והרווחה.

המצגת המצורפת מסכמת את פעילות האגף לשנת 2016 בכל היחידות והשירותים השונים ופורשת את הדגשים של תכנית הפעילות המתוכננת לשנת 2017.

ניתן למצוא את המצגת גם בקהילת הידע של האגף.

 
לצפייה במצגת לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד


אוגדן שירותים ותכניות לטיפול באדם עם מוּגבּלוּת שכלית התפתחותית   עורכים : נילי בן דור, נורית כהן, אריה שמש  

אוגדן זה מהווה ארגז כלים בסיסי, אשר מרכֵּז בתוכו מושגים העוסקים במוגבלות שכלית התפתחותית, סוקר שירותים הניתנים על ידי האגף ומציג את תיאורי התפקידים של אנשי המקצוע באגף. 

הוא מיועד לכל מפקח חדש המשתלב בעבודת האגף  אשר יוכל לעשות שימוש באוגדן זה כחלק מהכשרתו לתפקיד, זאת בנוסף לאוריינטציה עם אנשי המקצוע האחרים באגף.

האוגדן נמצא גם בקהילת הידע של האגף לטיפול באדם עם מש"ה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


בריאות ומוגבלות שכלית התפתחותית - הכנס החמישי של יח' הבריאות של האגף לטיפול באדם עם מש"ה   שיתקיים ב- יום רביעי, 29.06.2016, כ"ג סיוון תשע"ו ברמת אפעל  

הכנס מיועד לאנשי מקצוע בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית והוא נערך מזה השנה החמישית.
השנה הכנס יתמקד בגיל המבוגר ויעסוק בנושאים הבאים : תחלואה בגיל המבוגר, הזדקנות ותסמונת דאון, שיקום שמיעה בקרב מזדקנים וסוגיות דנטליות.
 
הכנס מיועד לאנשי מקצוע בתחום מקצועות הבריאות ומותנה ברישום מראש.
 
בכנס ינתן פרס הרופא הראשי של האגף.

 

לסדר יום ולתכני הכנס לחץ כאן.

להורדת טופס רישום לכנס לחץ כאן

 עלה לאויר האתר המחודש של האגף לטיפול באדם עם מש"ה    

 -

האתר מרכז בתוכו מידע נרחב ומגוון למשפחות בנושאים שונים כגון : זכויות, שירותים, עזרים, מערכי תמיכה ועוד.

לכניסה לאתר יש ללחוץ כאן

 

 דו"ח מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה)   עבור משפחותיהם של אנשים עם מש"ה  

מתוך דברי הפתיחה של גדעון שלום, מנהל האגף למוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה):
"אני שמח לשתף אתכם זו השנה השלישית בפעילויות העיקריות שהאגף למוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ביצע במהלך שנת 2015 ולהציג בפניכם את התוכניות המרכזיות לשנת 2016.

הפעילות מבוססת על המשכיות ורצף, כך שבחלקים נרחבים מהתוכנית אנו עוסקים במהלכים רב שנתיים, המצטברים כל אחד בתחומו, למהלך כולל שעיקרו שיפור מתמיד באיכות החיים של האנשים המטופלים במסגרות ובמערכות האגף."

מצורף הדו"ח המלא.

 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


תעודת הזהות של האגף לטיפול באדם עם מש"ה לשנת 2015   עברית, אנגלית וערבית  

 תעודת הזהות של האגף נועדה לתת תמונה עכשוית ומתעדכנת של אגף מש"ה :פרופיל מקבלי השרות ומגוון השרותים הניתנים באגף כולל תקצוב שנת 2015, באופן נגיש וידידותי לקורא. התעודה תורגמה לאנגלית וערבית.
 
לגרסא בשפה העברית
 
לגרסא בשפה האנגלית
 
לגרסא בשפה הערבית 

 הצגה חזותית של האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות    

מצגת האמנה נועדה להציג באופן חזותי את מרכיבי האמנה לשיווין זכויות אנשים עם מוגבלויות הכוללת בתוכה סעיפים רבים הנוגעים לחיי אנשים עם מש"ה וזכויות אלמנטריות ככלל האדם.

להורדת המצגת בפורמט PDF לחץ כאן
 
להורדת המצגת בפורמט פאואר פוינט לחץ כאן

 קובץ מונחים מקצועיים - האגף לטיפול במוגבלות שכלית התפתחותית 2015    

אנו מפרסמים קובץ מונחים בסיסי המשמש אנשי מקצוע בעבודתם עם האנשים המקבלים שירות באגף מש"ה.

הקובץ נועד לאנשי מקצוע, בני משפחה, מתנדבים ועוד, כחלק מצורך ליצור שפה אחידה ושקיפות במימוש במונחים המשמשים אותנו בעיסוק /עבודה עם אוכלוסיית מש"ה במסגרות התמיכה המגוונות של האגף.

המונחים נלקחו מן הספרות המקצועית בעיבוד והנגשה של מנהלי השירותים והמחלקות באגף.
בכוונתו לרענן / להוסיף או לגרוע מושגים ע"פ השינויים בתחומי הידע באגף.

 

לפריט המלא
קרא | הורד