A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

התערבות בשעת משבר- טיפול בטראומה    

להלן ריכוז עיקרי מאמרים בתחום ההתערבות בשעת משבר, בהתאמה לאוכלוסיית האנשים עם המוגבלות השכלית וכולל גם כלי לדיבוב. החומרים עובדו עבורכם ממספר מקורות מידע. הקובץ הופץ בקהילת הידע במתכונת הקודמת ומופץ בשנית, בהתאם לבקשות. 

להורדת המסמך

לפריט המלא
קרא | הורד


סינגור עצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית בתחום המיניות    

להלן עיקרי הדברים כפי שעלו במפגשי פורום רפרנטים לתחום המיני בנושא סנגור עצמי בתחום המיני.
המפגש הועבר על ידי ענת פרנק, מפקחת ארצית תכניות אישיות ועל ידי אביבית שיינגרוס, מנהלת מרכז "לאורך הדרך".

הסיכום פורסם גם בקהילת הידע של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 
להורדת הסיכום

 

לפריט המלא
קרא | הורד


קווי מדיניות האגף - בתחום המיני חברתי המעודכנים לשנת 2017    

האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית אחראי על מכלול רחב של שירותים יומיים וחוץ ביתיים ובכלל זה בתחומי האבחון והקידום, דיור, פנאי ותעסוקה, הניתנים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בכל הגילאים ובכל הרמות. תחום המיניות והתפקוד החברתי הוא אחד מתוך מכלול נושאים אליהם מתייחס האגף. בבסיס מדיניות האגף נמצאת ההנחה כי מתן תנאים ותמיכה המותאמים להיבט האישי ולהיבט החברתי - תרבותי, תאפשר לאדם להתפתח, לנצל את יכולותיו, לשפר את תפקודו, את הנאתו, שביעות רצונו ואיכות חייו.

ההכרה במיניותם של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובזכותם למימוש המיניות, כמו גם הצורך להגן ולמנוע ניצול ופגיעה, היו את הבסיס לפיתוח של מגוון תכניות התערבות בתחום המיני– חברתי .


במסמך המצורף קווי מדיניות האגף - בתחום המיני חברתי המעודכנים לשנת 2017.

המסמך פורסם בקהילת הידע של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית .

 

לפריט המלא
קרא | הורד


תדריך לכתיבה וביצוע תוכניות קידום אישיות   לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית  

מתוך דבר מנהל מחלקת אבחון קידום והשמה :
 
"האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית מדגיש בחזונו את הרצון לפעול לשיפור מתמיד של איכות חיים, רווחתו וקידומו של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית. האגף פועל בדרכים שונות להטמעת התפיסה של "האדם במרכז" כאשר בין המרכיבים המרכזיים בתפיסה זו היא האמונה ביכולותיו וחוזקותיו של האדם ללא קשר לרמות תפקודו. עקרונות אלו עומדים בבסיס עבודת האגף בתחום תוכניות הקידום.
התדריך המוצג מאגד את הידע הנדרש לצורך יישום בפועל של תפיסה זו ומתבסס על הידע שנצבר במשך למעלה מעשרים שנה של עשייה בתחום. הכלים הנמצאים בתדריך מאפשרים תכנון, מעקב ובקרת ביצוע התוכניות האישיות מחד ותכנון ופיתוח מענים מערכתיים מאידך."
 
התדריך פורסם בקהילת הידע של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית 
 
 
להורדת התדריך לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד


עקרונות להתערבות בשעת משבר בעת טיפול באנשים עם מש"ה   אסופת מאמרים  

המסמך מציג את העקרונות המנחים בעת טיפול בשעת משבר או טראומה באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
במסמך התייחסות לנושאים הבאים :
- עקרונות שיחה על מצב חירום
- דיבוב פסיכולוגי מובנה

המסמך לקוח מתוך קהילת הידע, האגף לטיפול באדם עם מש"ה. 

בקהילת הידע ניתן למצוא חמרים נוספים העוסקים בטיפול בעת משבר.

 

לפריט המלא
קרא | הורד