A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

אוגדן להפעלת מרכזי יום טיפוליים-סיעודיים 21+   לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  

מטרתו של האוגדן לספק ידע, מידע והנחיות לכל מי שעוסקים בהפעלת מרכזי יום טיפוליים סיעודיים 21+ לאנשים עם מש"ה.

האוגדן מחבר בין מדיניות המשרד, נהליו לבין חכמת המעשה הצומחת ומתפתחת בשטח.

האוגדן מציג תפיסה מקצועית המושתתת על נהלים, מדיניות וסטנדרטים, מודלים פעילים של מרכזי יום, ריכוז של כלים ודוגמאות מהשטח וכן תשתית לביצוע בקרה וניהול של המרכז.

לפריט המלא
קרא | הורד


ערכה להפעלת מתנדבים במסגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית    

"מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז" 
איזופוס { מתוך המשל "האריה והעכבר" }
 
מתנדבים רבים פועלים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית בקהילה. יחד עם העזרה המעשית הישירה פעילות התנדבותית מסייעת להפחית את הדעות הקדומות והעמדות השליליות כלפיהם, מצמצמת את תחושת הבדידות שלהם ומאפשרת להם פיתוח וחיזוק של מיומנויות חברתיות ותקשורתיות. מתנדבים משביחים את השירות הניתן במסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית בכל התחומים : דיור, תעסוקה, חינוך ופנאי.
 מצורפת בזאת ערכה ייחודית שנועדה לספק ידע, מידע וכלים יישומיים להפעלת מתנדבים במסגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 קרן שלם היתה שותפה בפיתוח ובמימון הערכה.

לפריט המלא
קרא | הורד


תוכנית חומש להכשרה ולהשתלמויות של עובדים בתחום הטיפול באדם המפגר בקהילה, 1998   ריכוז וכתיבה : שרה קרניאל, הנחיה מקצועית : מרים כהן  

תוכנית החומש להכשרה והשתלמויות של עובדים בתחום הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה אשר פורסמה בשנת 1998 היא פרי יוזמה של הועדה לפיתוח כח אדם, מחקר וטכנולוגיה בקרן שלם. הוועדה פעלה עד לשנת 2011.
מטרת תוכנית זו לפרוס מערך רב-שנתי של תוכניות-לימוד העונות לצרכים מקצועיים-תפקודיים עכשויים ועתידיים של קבוצות עובדים בתפקידים שונים במטרה לקדם ולשפר את הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד