A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

ידע שלם 2 – מחקרים עדכניים בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית, 2018   אסופת תקצירי מחקרים ועבודות גמר בתחום המוגבלות השכלית של בוגרי תואר שני ושלישי  

 -

קרן שלם רואה את המדע ככלי חשוב ומשמעותי ליצירת שינוי בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית במגוון תחומים : מדיניות, חברה, חינוך ועוד.

אנו חיים בתקופה של מציאות המשתנה בקצב מהיר מבעבר - מהותו של המחקר האקדמי נמצאת בבחינה וניתן לראות מגמות ניכרות שחותרות לשינוי באופיו של המחקר האקדמי לכיוונים של ישימות ותועלתיות.
האג'נדה של קרן שלם מתייחסת למחקר בגישה אינטרדיסציפלינרית, כאשר השילוב בין אנשי מחקר לאנשי מעשה מביא לעשייה מחקרית ייחודית עם ראייה חברתית רחבה.

התמיכה במחקרים מכוונת להשפעה על העשייה בשטח, לניסוח שאלות מחקר חדשניות ומשמעותיות ולהשגת איכות חיים מיטבית לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותו.
קרן שלם בוחרת להשקיע משאבים במחקרים שיש בהם מימד משמעותי של היתכנות ליישום ומימוש התובנות וההמלצות ברמת המסגרות הטיפוליות בשטח וברמת קובעי המדיניות.
 
השנה אנו ממשיכים במסורת שהחלה לפני כשנתיים של עריכת כנס מחקרי מדעי בו מוצגים מחקרים שנעשו בסיועה של הקרן.
בכנס, הוצגו ארבעה מחקרים עדכניים בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית שנעשו בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה : אונ' בר אילן, אונ' חיפה, ומכללת אל-קאסמי. כל המחקרים בוצעו בתמיכת מענק מקרן שלם.

שאלות המחקר וההערכה בעבודות אלו, הביאו לתובנות, המלצות ותוצרים התורמים לידע המקצועי משפיעים על איכות העבודה הטיפולית בשטח ועל איכות חייו של האדם עם המוגבלות השכלית ההתפתחותית.
בנוסף, בחוברת זו מחקר הערכה שערכה קרן שלם שמטרתו ללמוד על מידת התרומה, האימפקט ו/או האפקטיביות של השקעתה של הקרן במחקר לאורך שנים ושל המחקרים בהם היא תמכה.
כנס זה וחוברת תקצירים זו מהווה אמצעי נוסף להפצת והנגשת הידע המקצועי. אנו מקווים כי תעודד קריאת חומר מקצועי, והמשך מחקרים לקידום העיסוק בנושא המוגבלות השכלית ההתפתחותית בכל תחומי האקדמיה.
 
כל המחקרים נעשו בסיועה של קרן שלם
 
תקצירי המחקרים מוגשים בשלוש שפות : עברית, אנגלית וערבית.

לעיון בחוברת 

לצפיה במצגות ובסרטוני הההרצאות שניתנו במסגרת הכנס המדעי ידע שלם 2 לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד


הזכות לבחור - הכנס השנתי ליום תסמונת דאון הבינלאומי לשנת 2018    

השתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום, אך דורשת הרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל

לרישום לחץ כאן

להורדת סדר היום ופרטים נוספים לחץ כאן

 קרן שלם שותפה במימון הכנס וחברה בצוות הוועדה המדעית
 

 החלטות עקרוניות שהתקבלו בישיבות הנהלת קרן שלם שהתקיימה ב- 01/02/18    

החלטות עקרוניות שהתקבלו בישיבות הנהלה שהתקיימה ב- 01/02/18

ההחלטות מתייחסות לסוגיות הבאות :

א. קריטריונים לסיוע הקרן למסגרות דיור בקהילה

ב. סיוע קרן שלם לשיפוץ וציוד מבנים למסגרות יום בקהילה
(שאינם חלק ממבנה של מעון / מוסד) שהינם בבעלות או בשכירות של מפעיל פרטי / חברה :
ג. אחוז השתתפות רשות / גוף מפעיל

לעיון בכל סעיפי ההחלטות לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא להגשת תקצירים לכנס : עשרים שנים לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משילוב פרטני להכלה מערכתית   שיתקיים בתאריך 3/7/18, יום שלישי, כ' בתמוז תשע"ח, בקריה האקדמית אונו  

בשני העשורים האחרונים מאז חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (1998) חלו וממשיכים להתחולל שינויים רבים ביחס לא/נשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. המשותף למרבית שינויים אלו הוא המעבר מתפיסת המוגבלות כעניין אישי של הפרט, לקות רפואית שיש לתקן ולנרמל אל תפיסה הרואה במוגבלות אינטראקציה בין האדם לסביבה המייצרת חסמים שונים (פיזיים, תרבותיים, מבניים, כלכליים, פוליטיים, ואחרים).

הגישה הרואה במוגבלות תוצר חברתי מעבירה את האחריות לתיקון המצב מהפרט אל החברה.
ברוח תפיסה זו, מוסרים חסמים ומעוצבות כיום יותר ויותר סביבות מותאמות ומכילות לאנשים עם מוגבלויות או יכולות שונות. שינוי זה מתרחש במקביל במרחבי חיים שונים: מערכת החינוך וההשכלה הגבוהה, עולם התעסוקה, דיור, תרבות ועוד.


הכנס יתמקד במעבר מפיתוח מענה, תכניות ושירותים ברמת הפרט לפתרונות ברמה מערכתית בהיבטים ובממשקים רב תחומיים ומזוויות שונות. הכנס מיועד לכל המעורבים/ות בעשייה וחשיבה ביקורתית אודות מוגבלות - מתחומי המחקר, הפעילות החברתית, המקצועית, הטיפולית ועוד. בכנס ישתתפו א/נשים עם יכולות וצרכי תמיכה מגוונים. נקדם בברכה גם הצעות בפישוט לשוני וקוגניטיבי.

נשמח לקבל הצעות להצגת מחקרים, מודלים ופרויקטים מהשטח וכתיבה אישית נרטיבית בנושאים הבאים:
• המעבר מגישה של טיפול בפרט לגישה מערכתית במסגרות חינוך, תעסוקה, דיור, פנאי ועוד.
• תפקידם של אנשים עם מוגבלות בתהליך זה ומימוש העיקרון של nothing about us without us.
• ההשלכות של מהלכים אלו על יכולתם של אנשים עם מוגבלות בישראל להתגבש לקבוצה בעלת כח חברתי פוליטי.
• האיזון בין הכלה במסגרות אוניברסליות לצרכים הייחודיים של אנשים וילדים עם מוגבלויות.

תקצירים והצעות להרצאה או למושב (עד 300 מילים) ניתן לשלוח עד 29/3/18 לכתובת המייל: kenes.inclusion@gmail.com

 מבנה התקציר להרצאה
• נושא ההרצאה ושם המציג /ה
• פרטי המציג/ה , תואר אקדמי ושיוך מוסדי (במידה ויש) , דוא"ל וטלפון .
• פורמט הכתיבה: גופן David , גודל 12 , רווח של שורה וחצי.

הצעות למושבים
• הצעה למושב נושאי (3 – 4 הרצאות) - ההצעה תכלול תיאור קצר של תכני המושב, משתתפיו ופרטי הקשר של ראש המושב. להצעה יצורפו תקצירי ההרצאות שיוצגו במסגרת המושב .
• ניתן להציע שני סוגים של מושבים נושאיים: הרצאות על מחקרים או סימפוזיון - הצגת נקודות לדיון בנושא מסוים מזוויות שונות.

הכנס יתקיים בתאריך 3/7/18 בקריה האקדמית אונו.

 

פרטים נוספים

 

 Meet adorable Tal from Herzelia   Just like everyone else: interviews with our most precious partners  

Meet adorable Tal from Herzelia, she loves music, basketball, and painting – and to eat pizza and MacDonald's, although she knows it's not healthy…


She has a boyfriend, called Tal too, whom she loves very much.

 

 Save the Date for The Second Annual Shalem Knowledge and Skills Conference    

The second conference for presentation of contemporary, Shalem Foundation-supported research papers in the area of intellectual developmental disabilities


To take place on 21 June 2018 | Thursday 

Information regarding the conference’s venue as well as a link for registration will be published on the Shalem Foundation website at a later date.Congratulations to Dr. Adi Levy Vered, coordinator, Shalem Foundation’s Division for Assessment and Research, on being named outstanding lecturer in Pedagogic Innovation at Beit Berl College    

 In a ceremony which took place on Wednesday, 24 January 2018, the Beit Berl Academic College bestowed the Outstanding Lecturer, Leading Pedagogic Innovator Award upon Dr. Levy Vered

Dr. Adi Levy Vered has coordinated Shalem Foundation’s Division for Assessment and Research for a number of years

The Shalem Foundation congratulates Dr. Vered Levy on receiving the award and wishes her continued fruitful work under the auspices of Beit Berl Academic College and the Shalem Foundation Division for Assessment and Research Israeli Theatre for All! Beit Lessin Theatre received a special award for cultural activity at the Shalem Foundation’s Outstanding Awards Ceremony for 2017    

 A number of new categories stood out during this year’s Outstanding Awards Ceremony. One such category was the Special Award for Culture, bestowed upon Beit Lessin Theatre for its theatrical initiative and action, sensitivity and uniqueness, in presenting the lifestyle of people with intellectual developmental disabilities to the public at large, placing them center stage in a most worthy public dialogue

 
Beit Lessin Theatre, under the management of Tzippi Pines, has transformed the topic of special people in society, including people with disabilities, into its flagship topic throughout the past four seasons. During a series of shows presented to the public, all of which received excellent reviews, the topic of people with disabilities was addressed from various perspectives. Among the shows: “They Call Him King,” by Savyon Liebrecht, telling the story of David, a kibbutz member, whose friends have difficulty accepting him due to his different behavior; “The Disabled,” by Gur Koren, about a theatre group made up of people with disabilities, and how the audience comes to cherish the members of the group as they become familiar with the difficulties the experienced by players; “The Strange Story of the Dog at Night,” telling the story of a teenage boy with autism confronting his surroundings for the first time when he sets out on an excursion
 
During the course of the shows, the audience travels the same journey as the characters on stage, coming to truly understanding the needs of people with disabilities, and finally, at the end, taking home a lesson which will stay etched in their conscious for the rest of their lives: acceptance of people with disabilities and offering assistance, together with proper attitudes. Recently, the play “The Disabled” earned the title, Most Viewed Play of 2016, with an audience of over 125,600 viewers this year
 
We met with Zippi Pines, director of the Beit Lessin Theatre, Avi Grayinik, one of the actors in “They Call Him King,” and Yaniv Levy, an actor in “The Disabled”
 
 

Tzippi, how is the decision reached to produce a variety of plays pertaining to the world of special people

 

 
Beit Lessin Theatre always attempts to expose the audience to numerous enthralling topics of intrinsically additional value. Taking up the issue of people with disabilities came about from our understanding that this important topic did not receive enough stage exposure, and that the general public lacks sufficient awareness of the day-to-day struggles of people with disabilities and their immediate surroundings
 
 

How do the actors evolve their characters

 

 
Actors’ processes are individual. Every actor investigates according to his own understanding, building the character he plays together with the director. That being said, the theatre does offer professional help to provide actors with the additional tools and assistance they need to understand the character from different and deeper perspectives. Likewise, for plays about people with disabilities the actors portraying the characters visit facilities for people with special needs, experiencing their lives up close
 
 

Avi Grayinik tells about portraying the character of David in the play “They Call Him King”

 

 
David is a new member of the kibbutz. Three veteran kibbutzniks want to help him adjust, but because of his different nature they are drawn into making jokes on his account. While working on the character of David, I taught myself to think like a person whose motivation is simple and pure. The child inside me directed my body language: open and happy in moments of joy, closed and introverted when threatened or sad. With the encouragement of director Alon Offir I accomplished all of this, making slight adjustments to keep the character from coming across as absurd. While actually performing before an audience, I came to understand that the most emotional and believable moments were those when David, actually when each of us, desires to belong, to have intrinsic worth. In my opinion, this is a universal story about our ability or inability to relate to those different from us equally with understanding
 
Yaniv Levy, portraying Yanon, who has intellectually developmental disabilities, in the play “The Disabled”

The play “The Disabled” involves a theatre group of amateur actors with various disabilities and their encounter with an organized-crime family. I developed the character of Yaniv according to my personal acquaintance with members of the theatre group Akim, with whom I collaborated in the past. The biggest challenge was attaining a high level of authenticity in portraying the characters, especially since we were dealing with a comedy and there was a concern that the audience would think that the jokes were about the people with disabilities, which, of course, was not true. Throughout the process, in order to keep myself from portraying the topic too generally, I sincerely tried to understand the significance of intellectual disability and its specific consequences on daily life. Much to our pleasure, audiences’ reactions were poignant. Above and beyond the immediate laughter due to the comedy, we received hundreds of responses from people professing that the play awoke new and thoughtful considerations about inclusion of people with disabilities, in society and in general. I am grateful that I had the privilege to take part in such an important play
 
Riva Muskal, Director, The Shalem Foundation

“The series of plays produced by the Beit Lessin Theatre was a great success and was performed before thousands of people of all ages - people who were privileged to get a glimpse into the world and daily challenges facing those with special needs in general and people with intellectual disabilities in particular. The plays created a social and cultural dialogue which brought additional viewers in its wake, thus hurling the issue of intellectual developmental disability to the forefront of public discussion and simultaneously launching a process of barrier and prejudice elimination. Our Excellence Awards constitute an additional method of encouraging and strengthening the trend of positive exposure which in turn advances acceptance and social integration.”
 
 Opening of Eliya Rehabilitation Day Center in Beer Sheva for Blind or Visually Impaired Children    

The new Eliya Rehabilitation Day Center opened in Beer Sheva last November in an exciting event in the presence of many guests, including Mayor Ruvik Danilovich, representatives of the Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services, representatives of the Shalem Foundation and the National Insurance Institute of Israel, and many more. In 1988, the organization opened a rehabilitation day center in the city of Beer Sheva for toddlers. The center had its start in a rented building, ill- suited to the toddlers’ special needs, and with an excess of problems and limitations
 
Finally, the new center opened its doors in a new, respectable, spacious and appropriate building, allowing 850 meters within the building for the children’s comfortable and pleasant activity and enabling the organization to offer a solution to additional children in need of their services. In addition to increasing the number of classrooms, the building includes a dark room, sensory room, Gymboree, socio-drama, para-medical rooms and two special courtyards for outdoor games
 
Eliya is a leading organization in Israel for the advancement of blind or visually impaired children, supplying a wide range of services, including assessment, care, support and rehabilitation. Eliya began its activity with six children and presently provides programs for hundreds yearly in four centers throughout the country. Eliya assists in preparing blind or visually impaired children for integration into mainstream education and society, also providing a professional solution for blind or visually impaired children with complex developmental issues as they continue on to appropriate facilities adapted to their needs and abilities. Eliya also provides encouragement and support to family members, empowering them to help advance their children in the most efficient and positive manner
 
Shalem Foundation assistance included grants for building and equipping the center
 The House on Negba Street, Beer Sheva: Setting Out on a New Road    

 In December 2017, a festive event was held, dedicating a new home for six people with intellectual developmental disability who moved to the new quarters from their previous residence

Participating in the event were: Beer Sheva Mayor Duvik Dalinovich; Vice Mayor and holder of the Education and Welfare portfolio, Dr. Heftsi Zohar; representatives of the Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services; Orna Yogav, senior director of the Housing Division in the Disabilities Administration, Director of Southern Disrict; Israel Budik; representatives of the municipal Social Affairs Department; and families, staff, Erez Paz (home owner), neighbors and guests. The strong turnout inspired all participants and strengthened the significance of neighborliness and the mutual good feeling of including people with intellectual developmental disabilities in the neighborhood
Beer Sheva has a veteran system of homes run by the Ami Organization. As residents grow older and changes to the existing homes belonging to the public housing system are required, the organization’s administration takes upon itself to rent either newly constructed apartments or apartments which can be sufficiently adapted to residents’ needs. During the course of 2017, one apartment for six residents was already found, and, recently, a single home with a garden was located, renovated and adapted to the needs of the organization’s most veteran residents. Each resident living in the home has a private room, for which they chose their own furniture, adapting the room their personal needs. The presence at the ceremony of the home’s owner as well as close neighbors was most special and emphasized the good neighborly relations and mutual good feeling of inclusion of residents with intellectual developmental disabilities into the neighborhood
 
The Shalem Foundation assisted in funding for equipping the home