A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

אפוטרופסות, אוטונומיה, קבלת החלטות נתמכת והזיקה ביניהן: כיצד הם נתפסים על-ידי אנשים עם מוגבלות שכלית, אנשים עם מוגבלות נפשית והורים לאנשים עם מוגבלות   מחברים נוספים : רייצ'ל לוונגרוב  

 המחקר הנוכחי מתמקד בזכות היסוד לאוטונומיה ועצמאות ובאופן ספציפי בהכרה של כל אדם עם מוגבלות כבעל כשרות משפטית זהה לאנשים ללא מוגבלות. בהתאם לזכויות יסוד אלו המחקר בחן את התאמתו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות במתכונתו הנוכחית והתאמת הפרקטיקה הנהוגה בישראל לחזון האמנה. המחקר ערך מיפוי ראשוני ובדק את ההתייחסות על מוסד האפוטרופסות ואל החלופות לו מנקודת מבטם של אנשים עם מוגבלות שכלית, אנשים עם מוגבלות נפשית והורים לאנשים עם מוגבלות שכלית ואנשים עם מוגבלות נפשית.

לפריט המלא
קרא | הורד


ארץ האפשרויות המוגבלות - זכותם של אנשים עם מוגבלות שכלית לחיות בקהילה    

 מאמר העוסק בסוגיית הדיור של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. במאמר מוצגים מחקרים מן הארץ והעולם העוסקים בדיור, נתונים בדבר המעבר לדיור בקהילה במדינות אחרות בעולם, רקע היסטורי על התפתחות מסגרות הדיור בארץ ועוד. 

קרא עוד
לפריט המלא
קרא | הורד


ארץ האפשרויות המוגבלות - זכותם של אנשים עם מוגבלות שכלית לחיות בקהילה    

מאמר העוסק בסוגיית הדיור של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. במאמר מוצגים מחקרים מן הארץ והעולם העוסקים בדיור, נתונים בדבר המעבר לדיור בקהילה במדינות אחרות בעולם, רקע היסטורי על התפתחות מסגרות הדיור בארץ ועוד.

לפריט המלא
קרא | הורד