A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

נגישות לאנשים עם מוגבלות בעשרים ערים נבחרות בישראל   מחקר זה הוכן עבור השותפות של קרן אריסון וקרן רודרמן במסגרת מיזם : מדד הנגישות העירוני  

 
מחקר זה הוכן עבור השותפות של קרן אריסון וקרן רודרמן במסגרת מיזם מדד הנגישות העירוני.

תמצית המחקר מתוך אתר מדד הנגישות העירוני :


מחקר זה מציג ממצאי בדיקה השוואתית של נגישות, השתתפות ומעורבות חברתית ושביעות רצון כללית של אנשים עם מוגבלות בעשרים רשויות מקומיות: תל-אביב, ירושלים, חיפה, ראשון לציון, שוהם, נתניה, הרצליה, הוד השרון, כרמיאל, באר-שבע, אשקלון, אשדוד, רמת גן, בני ברק, נצרת, רחובות, חולון, פתח תקווה, חדרה, טבריה.

הבדיקה התבססה על:
- ראיונות אישיים בטלפון עם מדגם אנשים עם מוגבלות בגילאי 18-65 בכל רשות
- סיורי נגישות בשטח (בסיוע צוות שגויס ורוכז על-ידי עמותת "חושבים בצבע")
- בדיקת נגישות באמצעות האינטרנט והטלפון לשירותים שונים בכל רשות
הבדיקה נערכה בחודשים יולי-אוקטובר 2016. ממצאי הבדיקה הושוו לאלו שהתקבלו במחקר דומה קודם (גריפל וזועבי 2013).

העבודה בוצעה במקביל לסקר עמדות בקרב הציבור באותן רשויות כלפי אנשים עם מוגבלות שבוצע על ידי צוות מחקר מהמכון לפסיכולוגיה יישומית, המרכז הבינתחומי בהרצליה. לעיון במחקר לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד


הנגשה קוגניטיבית של סרטים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית   מק"ט 140 | מחברים נוספים : הנא זועבי  

 -

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם והקרן לפיתוח שירותים לנכים, קרנות הביטוח הלאומי.

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) מתקשים להבין וליהנות מסרטים המוקרנים לציבור הרחב. זאת בגלל קשיים ביכולת חשיבה, המשגה, והבנת תוכן. להנגשת סרטים לאנשים עם מש"ה חשיבות בשל תרומתה ליכולת להבין וליהנות מהסרט, ובעקיפין לשיפור איכות החיים בהקשר של בילוי פנאי.
מטרות ההנגשה הינן הגברת ההבנה והמעורבות הקוגניטיבית של הצופים באמצעות ההסברים המלווים את הסרט, ובעקבות כך גם הגברת חוויית הצפייה וההנאה לצופים. ההנגשה בוצעה בשלושה מודלים שונים שנבדקו במחקר ההערכה הנוכחי:
א. דיבוב מלא בעברית (של סרט דובר אנגלית)
ב. הנגשה פרשנית (שילוב הסברים בעברית בסרט ללא דיבוב)
ג. דיבוב מלא +הנגשה פרשנית
המטרה העיקרית של מחקר ההערכה הייתה להעריך את המועילות (אפקטיביות) של כל מודל הנגשה, תוך השוואה לקבוצת ביקורת לה הוקרן סרט עם תרגום לעברית בתחתית המסך כמקובל לכלל הציבור. המחקר בדק את ההשפעה של כל מודל הנגשה על חווית הצפייה והבנת העלילה, לצורך קבלת החלטה על המודל המועדף להנגשת סרטים אחרים בעתיד. תוצאות ההערכה מעלות כי הנגשת סרט עלילתי לאוכלוסיה עם מש"ה אפשרית מבחינה טכנית, ותורמת להגברת ההבנה וההנאה מהצפייה בסרט. עוד עולה כי הצפייה בסרט מהווה עבור האוכלוסייה עם מש"ה חווית בילוי החורגת מהבנת עלילת הסרט. לכן נכון להעריך את התועלת ואת משמעות הצפייה בסרט מונגש במובן הרחב יותר של יום בילוי, ולא רק בהקשר הצר של הבנה "אובייקטיבית" של העלילה. מהערכתה המודלים עולה כי מודל הדיבוב מלא, ומודל הנגשה פרשנית ללא דיבוב מועילים. בשני המודלים רצוי להשאיר את התרגום לעברית בתחתית המסך המסייע אף הוא להבנה. מודלים אלו תורמים יותר להבנת הסרט ולהבנת מה שהשחקנים בסרט אמרו בהשוואה לקבוצת הביקורת שהוקרן לה סרט רגיל.

 

סרטון המציג את עיקרי המחקר (כתוביות בעברית וערבית)

צילום ועריכה : שי שלומי, 2016

לסרטון עם כתוביות בשפה האנגלית לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד