A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

קול קורא להגשת הצעות לתכניות לעידוד אקטיביזם חברתי של צעירות במצבי הדרה    

הקרן למפעלים מיוחדים מקרנות הביטוח הלאומי בשותפות עם קרן גנדיר, מזמינות רשויות מקומיות ועמותות העוסקות בתחומי חברה וקהילה, רווחה, בריאות, פיתוח פנאי, חינוך, חברה אזרחית וכו' להגיש הצעות להפעלת תכניות קהילתיות לצעירות החיות במצבי הדרה ומתמודדות עם אתגרי חיים מורכבים.

מצ"ב קול קורא

 עוני והעסקה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל   מחברים נוספים : אופיר פינטו, מירי אנדוולד, אורן הלר, נטליה גיטלסון ורבקה פריאור  

 עוני והעסקה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל
פרספקטיבה לאומית ובינלאומית

 

המצגת הוצגה בכנס "עוני ומוגבלות - היבטים מהארץ ומהעולם" שנערך ב - 12.12.16, במרכז הלאומי שלוה, ירושלים.

המצגת תורגמה לעברית באישור המחברים עי" מכלול - יח' הערכה ומחקר של קרן שלם.


לגרסא בשפה האנגלית, לחץ כאן

לגרסא בשפה העברית, לחץ כאן

 תעסוקה, רווחה ומיסוי של אנשים עם מוגבלויות בישראל    

מטרת הדו"ח היתה לבדוק את התייחסותה ומדיניותה הכלכלית חברתית של המדינה כלפי אנשים עם מוגבלויות, בתחום התעסוקה, הרווחה והמיסוי, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהוראות החוק, בתקנות, ובחוזרי המנהל.
הנתונים נאספו באופן שיטתי במהלך כשישה חודשים. בוצע חיפוש של כל המקורות הנורמטיביים הקשורים לאנשים עם מוגבלות בנושאי תעסוקה, רווחה ומיסוי, במאגרי מידע מקובלים לאיתור חוקים, תקנות ופסקי דין (נבו ותקדין), אתרי אינטרנט של משרדי ממשלה ואתרים שונים של ארגוני זכויות עבור אנשים עם מוגבלות. בנוסף, ובעקבות בקשות פרטניות, התקבל מידע מגורמים ממשלתיים ומארגונים.
הממצאים מעידים כי ישנם מקורות נורמטיביים רבים המתייחסים לאנשים עם מוגבלות. עם זאת, תוכנם של מקורות אלה הינו בעייתי במספר מישורים: חלקם של המקורות משקפים תפיסות שליליות של מוגבלות העולות בקנה אחד עם תפיסה ביו רפואית של המוגבלות, שהינה הגמונית ושכיחה גם היום בעידן השוויון. כמו כן, מדיניות המיסוי הרווחה והתעסוקה כלפי אנשים עם מוגבלות בארץ מתאפיינת באי אחידות ולעיתים בסתירות בין מקורות נורמטיביים שונים. מבין שלושת התחומים שנבחנו, ההתייחסות החקיקתית מיסויית כלפי אנשים עם מוגבלות היא המצומצמת ביותר ואף היחידה שלא עברה שינוי במרוצת השנים.

אין ספק כי נדרשת חשיבה מחודשת בתחום חשיבה שתגבש מדיניות אחידה וקוהרנטית שתבוא  לידי ביטוי בתחומי המיסוי הרווחה והתעסוקה כולם.

לדו"ח המלא לחץ כאן

 

לפריט המלא
קרא | הורד