A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

תקן ריהוט וציוד כללי למועדונים חברתיים, מועדוניות, ומסגרות חברתיות    

בישראל פועלים מועדוניות ומועדונים המהווים מסגרות הארכת יום לילדים, ומסגרות חברתיות לבוגרים עם מוגבלות,. המסגרות מיועדות לילדים ובוגרים עם מוגבלויות שונות בישראל, ביניהם: ילדים ובוגרים בעלי לקויות ראייה/שמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, לקויות תקשורת, מוגבלות פיזית ולקויות למידה.
המסגרות השונות מעניקות חוגי עשרה ופעילויות פנאי שונות. במסגרת מגוון אפשרויות בחירה בנושא פנאי וחברה.
התקן הנ"ל מיועד למסגרות חדשות וכן למסגרות קיימות אשר יש צורך בשדרוג והרחבת פעילותן ואשר לא קיבלו סיוע בשבע השנים האחרונות.
התקן מהווה רשמת ציוד מומלצת אשר ניתן לבחור מתוכה את פרטי הציוד הדרושים. ניתן להשתמש בתקן בצורה מודולרית בהתאם למספר המשתתפים, גודל המקום והתכנים המופעלים בו. מטרת התקן הינה לסייע לגופים המפעילים לבנות את רשימת הציוד בהתאם להיקף ולסוג פעילותם.

 
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


קול קורא של הקרן לפיתוח שירותים לנכים ושל קרן למפעלים מיוחדים - לעיריות ומועצות מקומיות להגשת הצעה לפיתוח מודל עיר נגישה במתחם ציבורי קיים    

אגף הקרנות של המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת לעיריות ומועצות מקומיות להגיש הצעות להקצאת מתחם עירוני במרחב הציבורי שבו יוקם מודל ארצי לעיר נגישה.

מטרת הפרויקט להמחיש הלכה למעשה את יישום התקנות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

במסגרת המודל יונגש השירות הציבורי הניתן בו בעבור אנשים עם מוגבלות פיסית (ניידות), חושית, קוגניטיבית ונפשית. המודל ישמש כמרכז הדרכה והטמעת הנגישות לשם הנגשת הקניית ידע וכלים עבור אנשי מקצוע, נציגי ציבור, תלמידים, אנשים עם מוגבלות וכלל הציבור.

לפרטים נוספים בקול הקורא באתר הביטוח הלאומי בקישור המצורף.

 



בריכות טיפוליות   קריטריונים, סטנדרטים, ותנאי סף לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותים לנכים, ביטוח לאומי  

המוסד לביטוח לאומי, באמצעות הקרן לפיתוח שירותים לנכים, רואה בבריכות הטיפוליות ובטיפולים הניתנים באמצעותן, כלי לשיקומם של אנשים עם מוגבלויות.

במהלך שנים 2011-2012 ביצעה הקרן סקירה מקצועית שבחנה את מצאי הפעילויות והצרכים הקיימים ב- 25 בריכות טיפוליות, שרובן נתמכו על ידי הקרן בהקמתם, וכן סקירה של חקיקה מאמרים ומחקרים רלוונטיים בתחום הבריכות הטיפוליות וההידרותרפיה.

מטרת הסקירה היא יצירת סטנדרטים קריטריונים ותנאי סף מקצועיים לבריכות טיפוליות ולטיפולים הניתנים בהם, ולעדכן במידת הצורך את החוברת "קריטריונים וסטנדרטים לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותים לנכים", שפורסמה לראשונה בשנת 2008 , כך שהתמיכה להקמת בריכות טיפוליות תינתן רק לאלה העומדים בהם.

לפריט המלא
קרא | הורד