A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

סקירת מידע : גישות, תפיסות ופתרונות במדינות נבחרות - מטלת ההאכלה של צוותים בטיפול ישיר    

מטפלות ישירות במוסדות סיעודיים לאוכלוסייה עם לקויות קוגנטיביות מסייעות לדיירים במרבית תחומי החיים, כולל רחצה, הלבשה והאכלה. לעתים קרובות גובה התפקיד התובעני מחיר בדמות רמות מתח גבוהות ותחושה של עומס נפשי, שמביאות לפגיעה באיכות הטיפול.

בנוסף, המקצוע מתאפיין בשחיקה מקצועית מהירה שמביאה לתחלופה מהירה של עובדים, שאף היא פוגעת באיכות הטיפול. במחקר שערכו ד"ר דליה זק"ש ונועה גלעד (2010) נמצא קשר ישיר בין רמת המתח ושביעות הרצון מהעבודה של מטפלות ישירות לבין סוגיות הקשורות במטלת ההאכלה, שנחשבת לאחת המטלות המורכבות והתובעניות ביותר במסגרת העבודה. בהתאם לכך מדגישות החוקרות את חשיבות התמיכה והבהירות של תפקיד ההאכלה כאמצעי להעלאת רמת שביעות הרצון בעבודה.

על אף שלא קיים ידע מקצועי נרחב בנוגע לקשר בין מטלת ההאכלה לשביעות רצון בעבודה, כמה מדינות יזמו תוכניות והכשרות במטרה להתמודד עם בעיית התזונה הלקויה בבתי חולים ובמוסדות סיעודיים. תוכניות אלה כוללות בין היתר שילוב הקהילה במטלת ההאכלה באמצעות תוכניות התנדבות (בריטניה, סקוטלנד, אוסטרליה), ושימוש בסייעי האכלה יעודיים לצורך סיוע נקודתי במטלה (ארה"ב). המטרה של תוכניות אלה היא שיפור התזונה של המטופלים עצמם, אך הניסיון הנצבר והלקחים שהופקו יכולים לספק כיווני פעולה אפשריים, שבין היתר יסייעו גם בהפחתת רמת המתח הכרוכה במטלת ההאכלה. גישה נוספת שנסקרה בעבודה היא סדנאות הכשרה למטפלות הישירות עצמן (שוודיה, טייוואן), במטרה להקנות להן ידע והבנה שיסייעו בהתמודדות מוצלחת יותר עם בעיות שעשויות לעלות במהלך ההאכלה.
 
לסקירה המלאה

לתקציר המנהלים של הסקירה
 
 
 
פריטי מידע נוספים בנושא
 
מחקר העוסק בשיפור מטלת האכלה בקרב מטפלים ישירים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, 2014
 
סרטון תיעודי המציג את קולם של האנשים עם מוגבלות שכלית בנושא ההאכלה
 
מפגש מקצועי - סיעור מוחות בקרב אנשי מקצוע בנושא האכלת אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, 2016

 שיפור מטלת האכלה בקרב מטפלים ישירים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית   מק"ט 137  

מחקר זה נעשה ביוזמתה ובמימונה של קרן שלם בשיתוף עם האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 
מטלת ההאכלה הינה בין המשימות הקשות והמורכבות בתפקידן של המטפלים הישירים במסגרות לאנשים סיעודיים ואחת האינטראקציות החשובות בין הצוות המטפל למקבלי השירות במסגרות. מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד ניתן להקל על המטפלים הישירים של אוכלוסיות חסרות ישע בכלל, ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בפרט, בעת מטלה זו. המחקר בוצע מתוך רצון לשפר את איכות התפקוד ושביעות הרצון של המטפלים בעת ביצוע מטלת האכלה. על מנת לקבל תמונה רחבה ככל האפשר בוצעו תצפיות אנתרופולוגיות בעת ההאכלה, ראיונות עם מנהלי המסגרות וקבוצות מיקוד חווייתיות בקרב מטפלים, הורים למקבלי השירות ובקרב אנשי טיפול ממקצועות הבריאות. כלי מחקר היו מילוליים ולא מילוליים (ציור אינטואיטיבי, משחקי דמיון וכד') וזאת על מנת לחשוף את התפיסות המודעות והלא מודעות למטלת ההאכלה. הממצאים מראים כי מטלת האכלה טומנת פוטנציאל גדול לאינטראקציה אישית, רגשית וחברתית. עוד עולה מהממצאים כי היחס להאכלה במסגרות שנדגמו הינו טכני בלבד ולא כולל את המרכיבים הרגשיים והחברתיים של ההאכלה. מתוך כך ניכר כי חוויית המטפלים בעת ההאכלה רווית אלמנט של לחץ בזמן ופחד מחנק יחד עם תחושת החמצה של הפוטנציאל הרגשי-חברתי הלא ממומש בחוויה. המחקר חושף את התובנות העמוקות להאכלה ומציע מדד חדש שיביא לשינוי תפיסה ממטלת האכלה לחוויית האכלה.
יתרה מכך, ניתן לראות כי למטלת ההאכלה משקל רב בתודעת המטפלים הישירים, היא הינה בעלת הפוטנציאל הגבוה ביותר לעוררות, לטוב ולרע –כשנחווית כמוצלחת היא מובילה לתחושות של הנאה וסיפוק אך כשנחווית ככישלון היא מעוררת תחושות של חוסר אונים, תסכול וקושי.

בדו"ח המסכם מוצגים הממצאים השונים וההמלצות שעלו בעקבות המחקר.

 
 
 
לחלק א' של הדו"ח המסכם - לחץ כאן

לחלק ב' של הדו"ח המסכם - לחץ כאן

לתקציר מנהלים בשפה העברית - לחץ כאן
 
לתקציר מנהלים בשפה הערבית - לחץ כאן

לתמצית המחקר בשפה הערבית - לחץ כאן
 
 
מטלת ההאכלה של צוותים בטיפול ישיר - סקירת גישות, תפיסות ופתרונות במדינות נבחרות