A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית באוכלוסייה הערבית בישראל: עמדות וסיכויי ההשתלבות בחברה   מק"ט 110 | חוקרים נוספים : מוחמד אבו נסרה  

מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.
המחקר הנוכחי הינו מחקר פורץ דרך הבוחן את עמדות החברה הערבית בישראל כלפי בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה), כלפי משפחותיהם והשתלבותם בקהילה. המחקר התבסס על שאלון כמותי שפותח לצורכי המחקר. ממצאי המחקר מלמדים, כי החברה הערבית מחזיקה בעמדות חיוביות בינוניות כלפי אנשים עם מש"ה, על תמיכה בינונית-גבוהה בזכותן של המשפחות לילדים עם מש"ה לממש את זכויותיהן בתחומי החיים השונים, ותמיכה נמוכה ברצון להתרחק ולהימנע ממגע עם משפחות אלו או הדרתן מהקהילה. השוואת ממצאי המחקר עם ממצאיהם של מחקרים קודמים בתחום מלמדים על שינוי בעמדות האוכלוסייה הערבית כלפי בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, מעמדות שליליות לעמדות חיוביות-בינוניות.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד