A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

תראו אותי! פרוייקט חדש וייחודי של קרן שלם    

 "תראו אותי !
אני שמח סתם פתאום
תראו אותי !
הכל נראה לי יפה היום
כמו חלום
סתם פתאום ...."
( מופע הארנבות של דר' קספר)
 

קרן שלם ושירות קהילה באגף מש"ה שמחים על יציאתו לדרך של פיילוט " תראו אותי !" - להגברת המודעות להופעה החיצונית של אנשים עם מש"ה.

לנראותו של אדם, של כל אדם, השפעה מרחיקת לכת ומחוללת פלאים על היחס של העולם כלפיו ועל היחס שלו לעצמו. בפי חז"ל: "כבודו של אדם בגדו " (שמות רבה י"ח).
הכסות שעוטה האדם כלפי חוץ משפיעה גם על פנימיותו. הטיפוח והלבוש מהווים המשכיות של הגוף והרחבה שלו, מאפשרים לאדם לתפוס מרחב גדול יותר באמצעים אופטיים ובאמצעות תחושת השליטה שהם מייצרים (Bernard 2007).

אנשים עם מוגבלות שכלית מזוהים לא פעם בשל המראה השונה שלהם. הדבר נובע מסיבות מגוונות ביניהן חוסר מודעות אישי, הורי וכד'; חוסר הקפדה ועקביות בנושא היגיינה; רצון של המטפלים בהם לגונן עליהם; חיסכון כספי, ועוד.
ערך השוויון והשאיפה לשילוב בקהילה של אנשים עם מש"ה, מזמנים אתגר לא פשוט כאשר מדובר באדם ששונותו נראית לכול. קל וחומר כאשר אדם זה מדיף ריח גוף לא נעים, מתלבש בלבוש שאינו מותאם גיל, מין, מזג אוויר וכד'.

מטרות התוכנית הינן-
• העלאת המודעות לשיפור ההופעה החיצונית של מקבלי השירות, בקרב האנשים עצמם הצוותים והמשפחות, במטרה לעודד הסתכלות שוויונית וכדי לקדם את שילובם במארג החיים החברתי והתעסוקתי, תוך חיזוק דימויים העצמי.
• חיזוק המסגרת כמקום בעל קוד לבוש הולם. קביעת מדדים אובייקטיבים בנושא ההופעה החיצונית בהקשר התעסוקתי/ פנאי וכד'.
• ניסוח קוד לבוש ארצי למסגרות תעסוקה.

מפתחת ומנחת התוכנית היא רותי טרבס- יועצת תדמית ומנחת סדנאות תדמית ומיתוג אישי, מומחית בתחום ההלבשה בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

התוכנית תכלול סדנאות לצוות, לקבוצה מטעם מקבלי השירות, מפגש הורים ואירוע שיא מסכם.
כל זאת במטרה לקדם ולממש ההופעה חיצונית ראויה אשר הינה רכיב משמעותי בזהות האישית של כל אחד ואחת, פרמטר שיכול להוסיף לשיפור איכות החיים תוך חוויה של הצלחה והנאה, שיפור דימוי הגוף, והביטחון העצמי.

פיילוט התוכנית יתקיים בשלוש מסגרות תעסוקה וילווה בשאלון הערכה.

קרן שלם שותפה ליזומו, פיתוחו ומימונו של מייזם חדשני זה.

לצפיה בסרטון המתאר את התוכנית לחץ כאן.

 

במסגרת הפרוייקט מוקמת בכל מסגרת פינת טיפוח אשר מטרתה להגביר באופן מעשי ויום יומי את העיסוק בהופעה חיצונית אסתטית ומותאמת.

בפינת הטיפןח מראה, קולב והנחיות הלבוש במלל ובסמל .

בתמונות- פינת הטיפוח שהוקמה במע"ש אור יהודה