A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

ביקור ביישוב מסעדה ב"תפוח" - מרכז יום טיפולי סיעודי   בהשתתפות: ראש הרשות מנהל אגף הרווחה ורכזי תחום מוגבלויות בכפר מסעדה, בכירי הנהלת אגף מש"ה ומפקחי מחוז הצפון במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, יו"ר קרן שלם ושותפים נוספים  

 -

לאחר שנים רבות של המתנה וציפייה נפתח מרכז "תפוח" – מרכז יום טיפולי סיעודי לגילאי 21+, עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,בני העדה הדרוזית ברמת הגולן.
התנופה והדחיפה הודות למנהל אגף הרווחה בכפר מסעדה, מר בטחיש אדהם, מפקח משרד הרווחה והשירותים החברתיים במחוזי צפון מר נביל קבלאן ושיתוף פעולה עם עמותת "כוכב צפון" בניהולה של הגב' רותי גופר.
התוכניות במרכז מותאמות לחניכים תוך יצירת תנאים מקסימליים למימוש עצמאותו של האנשים שבמשך שנים התגוררו בבתי הוריהם ללא מסגרת.
לקרן שלם הזכות לסייע במסגרת מסלול "מעלה", בגמישות ומידיות להתנעה ראשונית של המסגרת, ובסיס ראשוני לציוד מכבד ומותאם .
היה מרגש!