A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקרי התכנית לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של נוער עם מוגבלות    

 

משרד החינוך, ג'וינט ישראל אשלים, עמותת אלווין ישראל, המרכז לשלטון מקומי, איגוד -מנהלי מחלקות החינוך ואיגוד מנהלי מחלקות הנוער (להלן: 'השותפים') מעוניינים לקבל הצעות לעריכת מחקר מלווה לתכנית לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של נוער עם מוגבלות, כמפורט בקבצים המצורפים.

 
את ההצעות יש להגיש לחני פרידמן, מנהלת התכנית לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של נוער עם מוגבלות באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: chanif@israelelwyn.org.il ובפורמט PDF בלבד, וזאת עד ליום . 24.5.16,. הצעות אשר יגיעו לאחר תאריך זה לא ייפתחו ולא יילקחו בחשבון.
 
להורדת הקול הקורא המפורט לחץ כאן