A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

ממצאי סקר בנושא: העדפות להקצאת משאבי קרן שלם בעיני מנהלי אגפים ורכזי תחום מש"ה ברשויות   מק"ט 194 | ד"ר עדי לוי ורד, גב' בשמת הוך, גב' מיה סבג  

 -

פעילותה של קרן שלם התרחבה בעשור האחרון, וכיום מקיפה קשת רחבה הכוללת תחומי עשייה הנוגעים לבנייה, הצטיידות ופיתוח כוח אדם, לצד תחומי עשייה "רכים" כגון הסברה, יישום מחקרים, פיתוח ידע, הכשרה ייעודית במגוון תחומים אקדמיים ופיתוח שותפויות.

כחלק מתפיסת העולם של קרן שלם הקשובה לצרכי השטח ורואה חשיבות בבחינה עצמית מתמדת, פנינו בסקר ייעודי למנהלי אגפים ברשויות לצורך בירור תפיסתם ועמדתם בנוגע לאופן בו יש להקצות משאבים לתחומי העשייה השונים.

מטרת הסקר הייתה לשמוע את קולם של השותפים ולבחון האם קיימת הלימה בין צרכי השטח וחלוקת המשאבים לבין תחומי העשייה של הקרן.

סקר זה הינו אחד התוצרים של תהליך החשיבה האסטרטגי שקיימה הקרן בשנת 2013. והוא מצטרף לסקר קודם שעסק הערכת תרומת קרן שלם בתחומי פעולתה (מצ"ב קישור לסקר הקודם)

 

לצפיה במצגת הממצאים המסכמת של הסקר  לחץ כאן

לקריאת תקציר המנהלים לחץ כאן

לקריאת דו"ח הממצאים המלא  לחץ כאן