הצעה למודל עבודה עם אוכלוסייה מש"ה מורכבת : מודל אקולוגי\טיפולי\שיקומי   מחברים נוספים : אורלי בוני, יעל ניסן, נטע טולדנו ברקה, ד"ר נעמי הדס לידור, רונית דודאי , גילה רשף  
המסמך מציג מודל עבודה לטיפול באוכלוסיות מש"ה מורכבת, נכתב במשותף ע"י יועצת תחום רפוי בעיסוק באגף וצוות ריפוי בעיסוק במשרד הבריאות. המודל "נולד" באגף לטיפול באדם עם מש"ה , והוא מהווה פלטפורמה המציגה הלכה למעשה התערבויות מוצלחות שקיימות במסגרות האגף. המסמך סוקר את הרציונל התאורטי העומד בבסיס המודל בצירוף דוגמאות קונקרטיות ליישומו.

שמות הכותבות :
גב' אורלי בוני וגב' יעל ניסן – השירות הארצי לריפוי בעיסוק, משרד הבריאות
גב' נטע טולדנו ברקה – מרפאה בעיסוק אחראית, המרכז לבריאות הנפש אילנית
גב' יעל שידלובסקי פרס – יועצת ארצית לריפוי בעיסוק, היחידה לשירותי בריאות, האגף לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית, משרד הרווחה
ד"ר נעמי הדס לידור – מומחית להתערבות קוגניטיבית דינאמית ושיקום בקהילה
גב' רונית דודאי - ממונת שיקום ארצית, האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות
גב' גילה רשף-פרויקט מגורים טיפוליים שיקומיים בקהילה,המרכז לפיתוח מקצועי לעוסקים בשיקום ורווחה.

 


לפריט המלא
קרא | הורד