יום עיון בנושא - מיצוי זכויות של אנשים עם מוגבלות בעידן דיגיטלי ומרושת   שיערך ביום ד' 15/06/16 בבית שיתופים בבית יהושע