אוגדן שירותים ותכניות לטיפול באדם עם מוּגבּלוּת שכלית התפתחותית   עורכים : נילי בן דור, נורית כהן, אריה שמש  
אוגדן זה מהווה ארגז כלים בסיסי, אשר מרכֵּז בתוכו מושגים העוסקים במוגבלות שכלית התפתחותית, סוקר שירותים הניתנים על ידי האגף ומציג את תיאורי התפקידים של אנשי המקצוע באגף. 

הוא מיועד לכל מפקח חדש המשתלב בעבודת האגף  אשר יוכל לעשות שימוש באוגדן זה כחלק מהכשרתו לתפקיד, זאת בנוסף לאוריינטציה עם אנשי המקצוע האחרים באגף.

האוגדן נמצא גם בקהילת הידע של האגף לטיפול באדם עם מש"ה.

 


לפריט המלא
קרא | הורד