"מעגלי בריאות" – אורח חיים בריא למשתתפי המועדונים החברתיים      
מחקרים מראים כי אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית סובלים מעודף משקל משמעותי יותר מאשר כלל האוכלוסייה (מחקרם של פרופ' יעל לצר, ופרופ' אריק רימרמן,  2009).
 
 
ערוץ נוסף של יישום מחקר זה שנערך במימונה של קרן שלם הינו תוכנית "מעגלי בריאות".
 
בהתאם לממצאים של מחקר זה פותחה תכנית "מעגלי בריאות" אשר נועדה להטמיע ידע וכלים יישומיים בנושא אורח חיים בריא אצל משתתפי המועדון.

התוכנית, לה שותפים הקרן למפעלים מיוחדים ביטוח לאומי, משרד הרווחה האגף לטיפול באדם עם מש"ה, קרן שלם, החברה למתנסים, אקים – הינה תוכנית תלת שנתית, כאשר בכל שנה נבחרים 15 מועדונים, ובמהלך שלושת השנים יצטרפו לתכנית 45 מועדונים .

רכזי התכנית עוברים השתלמות בת שמונה מפגשים לקבלת ידע וכלים להפעלת הקבוצות במועדון באופן תאורתי וחוויתי.
בנוסף, כוללת התוכנית במועדונים ימי חשיפה למשפחות המשתתפים על מנת לגייס אותם לתהליך.

מחזור א' של התוכנית החל השנה בהשתלמות רכזים אשר התקיימה בנתניה בין החודשים דצמבר עד פברואר, ההשתלמות זכתה למשובים חיובים ביותר.
רכזי המועדונים אשר לקחו בה חלק, מפעילים את התכנית במועדונים ומטמיעים תכנים של תזונה נכונה, פעילות גופנית, רווחה אישית והיגיינה.


לאחר כמעט שנה של הפעלת התכנית כפיילוט ב- 12 מועדונים בהם למעלה מ200 משתתפים, ניתן לראות כי יש שינוי, חברי המועדונים משנים בהדרגה את בחירות המזון שלהם ומשלבים אורח חיים פעיל יותר.

מועדונים הלוקחים חלק בתכנית נעזרים בערכת הפעלה בה אביזרים שונים להפעלה בתנועה, ובנוסף זוכים להנחיה מקצועית לאורך שנתיים.


בנובמבר 2016 יפתח מחזור נוסף של התכנית.

התוכנית מלווה בוועדת היגוי אשר לה שותפים נציגי כל הגופים שצוינו מעלה.


קרן שלם תמכה במחקר המוזכר מעלה ומממנת את השתלמות הרכזים ואת ערכת ההפעלה למועדונים.

 

בתמונה סדנת יצירה במזון, תוך בחירת מרכיבים בריאים