תעסוקה, רווחה ומיסוי של אנשים עם מוגבלויות בישראל   מחברים נוספים : מיכל סופר, צילי דגן, רוני רוטלר, ליאור משאלי, דנה דוד, עמרי קוזי  
מטרת הדו"ח היתה לבדוק את התייחסותה ומדיניותה הכלכלית חברתית של המדינה כלפי אנשים עם מוגבלויות, בתחום התעסוקה, הרווחה והמיסוי, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהוראות החוק, בתקנות, ובחוזרי המנהל.
הנתונים נאספו באופן שיטתי במהלך כשישה חודשים. בוצע חיפוש של כל המקורות הנורמטיביים הקשורים לאנשים עם מוגבלות בנושאי תעסוקה, רווחה ומיסוי, במאגרי מידע מקובלים לאיתור חוקים, תקנות ופסקי דין (נבו ותקדין), אתרי אינטרנט של משרדי ממשלה ואתרים שונים של ארגוני זכויות עבור אנשים עם מוגבלות. בנוסף, ובעקבות בקשות פרטניות, התקבל מידע מגורמים ממשלתיים ומארגונים.
הממצאים מעידים כי ישנם מקורות נורמטיביים רבים המתייחסים לאנשים עם מוגבלות. עם זאת, תוכנם של מקורות אלה הינו בעייתי במספר מישורים: חלקם של המקורות משקפים תפיסות שליליות של מוגבלות העולות בקנה אחד עם תפיסה ביו רפואית של המוגבלות, שהינה הגמונית ושכיחה גם היום בעידן השוויון. כמו כן, מדיניות המיסוי הרווחה והתעסוקה כלפי אנשים עם מוגבלות בארץ מתאפיינת באי אחידות ולעיתים בסתירות בין מקורות נורמטיביים שונים. מבין שלושת התחומים שנבחנו, ההתייחסות החקיקתית מיסויית כלפי אנשים עם מוגבלות היא המצומצמת ביותר ואף היחידה שלא עברה שינוי במרוצת השנים.

אין ספק כי נדרשת חשיבה מחודשת בתחום חשיבה שתגבש מדיניות אחידה וקוהרנטית שתבוא  לידי ביטוי בתחומי המיסוי הרווחה והתעסוקה כולם.

לדו"ח המלא לחץ כאן

 


לפריט המלא
קרא | הורד