נדחה יום עיון "על מוגבלות ומסוגלות"   שהיה אמור להערך ביום חמישי , 01.12.16, א' בכסלו, תשע"ז באוניברסיטת תל אביב