ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשוק החופשי: ישראל והעולם מבט השוואתי    
מתוך אתר משרד המשפטים, נציבות שיוויון זכויות

מעסיקים רבים בישראל חייבים בייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות במקומות עבודה. הסכם קיבוצי כללי במשק קובע יעדי ייצוג הולם בחברות המעסיקות יותר מ-100 אנשים. הסכם זה הורחב על כל המעסיקים בצו הרחבה על ידי שר הכלכלה. במקביל, משרדי הממשלה חייבים ביעדי ייצוג הולם מכוח החלטת ממשלה. בנוסף, כעת נדונה בכנסת הצעת חוק העוסקת ביעדי ייצוג הולם במגזר הציבורי.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים לקחה על עצמה לאסוף מידע מן העולם לגבי מערכות ייצוג הולם. את המחקר ערך גל זהר וממצאיו בדו"ח המצורף. הדו"ח מציג מידע השוואתי בנוגע לשאלות כגון – הגדרת אדם עם מוגבלות לצורך יישום יעדי התעסוקה, מנגנונים המאפשרים למעסיק לדעת כמה עובדים עם מוגבלות יש לו, מנגנוני הטמעה ואכיפה. הדו"ח כולל גם נתונים ראשוניים לגבי המצב בפועל בישראל, דהיינו כמה מן המעסיקים כבר עומדים ביעדי הייצוג ההולם שנקבעו בהסכם קיבוצי, בצו הרחבה ובהחלטת ממשלה.

 


לפריט המלא
קרא | הורד