תדריך לכתיבה וביצוע תוכניות קידום אישיות   לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית  
מתוך דבר מנהל מחלקת אבחון קידום והשמה :
 
"האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית מדגיש בחזונו את הרצון לפעול לשיפור מתמיד של איכות חיים, רווחתו וקידומו של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית. האגף פועל בדרכים שונות להטמעת התפיסה של "האדם במרכז" כאשר בין המרכיבים המרכזיים בתפיסה זו היא האמונה ביכולותיו וחוזקותיו של האדם ללא קשר לרמות תפקודו. עקרונות אלו עומדים בבסיס עבודת האגף בתחום תוכניות הקידום.
התדריך המוצג מאגד את הידע הנדרש לצורך יישום בפועל של תפיסה זו ומתבסס על הידע שנצבר במשך למעלה מעשרים שנה של עשייה בתחום. הכלים הנמצאים בתדריך מאפשרים תכנון, מעקב ובקרת ביצוע התוכניות האישיות מחד ותכנון ופיתוח מענים מערכתיים מאידך."
 
התדריך פורסם בקהילת הידע של האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית 
 
 
להורדת התדריך לחץ כאן

 


לפריט המלא
קרא | הורד