יום תסמונת דאון הבינלאומי לשנת 2017   שיערך ביום שלישי| כ"ג אדר תשע"ז | 21.03.17 | במרכז הלאומי שלוה בירושלים    
מצורפת תוכניה עם סדר היום, פרטי הגעה והנחיות להרשמה. לחצו כאן