אירוע השקה למרכז נגיש להכיר ולמערך הפישוט הלשוני בעמק השלום   שיערך ביום ב', ה-5.6.17, יא' בסיוון תשע"ז