רשימת מחקרים בביצועה של פרופ' שונית רייטר, זוכת פרס קרן שלם לשנת 2001    
לרגל זכייתה של פרופ' רייטר באות ההוקרה לאישיות ציבורית בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2011 אנו מתכבדים להציג את רשימת מחקרים שערכה פרופ' רייטר בתמיכתה של קרן שלם.

תלמידים עם לקויות קוגניטיביות באוניברסיטה: קורס העשרה לימודית באזרחות והכנה לחיים בקהילה, באמצעות לימודי מחשב באוניברסיטת חיפה. חוקרים נוספים : טלי ברקוביץ, נירית קרני-וייזר, אוניברסיטת חיפה, 2009
 
חינוך והכשרה של בוגרים עם מוגבלות שכלית ככוח עזר למקצועות הסיעוד. חוקרים נוספים : אדווה זילברשטיין-חכם, אוניברסיטת חיפה, 2009
 
לקרוא את העולם - הזדמנות שנייה בלימוד קריאה: השפעתה של תכנית התערבות אוריינית על מיומנות הקריאה ומתוך כך, איכות החיים של בוגרים עם מגבלה קוגניטיבית.   חוקרים נוספים: אביבית שינגרוס, ד"ר מיכל שני, אוניברסיטת חיפה, 2011
 
המאפיינים המשמעויות וההשלכות של קשר זוגי, מנקודת מבטם של אנשים עם לקות אינטלקטואלית החיים בזוגיות. השוואה בין איכות חיים ודימוי העצמי של אנשים הנמצאים במערכת יחסים זוגית ובמערכת יחסים חברית חוקרים נוספים: ד"ר רן נוימן, אוניברסיטת חיפה, 2013