קורס חדש וייחודי- התערבות במשפחות למתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית      
עובדים סוציאליים העובדים עם הורים לבוגרים עם מוגבלות שכלית, מתמודדים עם הצורך במתן מענה למשפחות שבטיפולם במגוון תחומים, וזאת במטרה לחזק את הסמכות ההורית במשפחה, את הקשר בין ההורה למתבגר עם הצרכים המיוחדים ואת יחסי התמיכה והתיאום בין ההורים, תוך רכישת ידע אודות גיל ההתבגרות והדרכת הורים. הצורך בהכרת הצרכים של המתבגר והכנתו לקראת חיים בוגרים ועצמאיים, הינו משמעותי עבור ההורים. העובד הסוציאלי מהווה חוליה חשובה בליווי המתבגר עם המוגבלות השכלית ובני משפחתו בכל שלבי ההתבגרות.

 

קרן שלם, נענתה ליוזמת עיריית ירושלים ומחוז ירושלים ופיתחה יחד עם בית הספר המרכזי לעובדי רווחה, קורס חדש וייחודי, אשר עוסק במגוון סוגיות המעסיקות את אנשי המקצוע בבואם להדריך הורים למתבגרים. שלב א' של קורס זה הסתיים בשנת תשע"ז, ושלב ב' ייחל בתשע"ח.

בקורס השתתפו כ25 עובדים סוציאליים ממחוז ירושלים וממגוון מערכות: תחנות/לשכות רווחה, בי"ס לחינוך מיוחד, רכזי תכניות במחלקות לשירותים חברתיים, מחלקת שיקום ועובדי עמותות שמספקות שירותים מגוונים לאוכלוסיית ילדים ומתבגרים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם.
בקורס הושם דגש על האדם- המתבגר במרכז, כשותף לקבלת החלטות על חייו, זכותו להיות שווה, אך גם שונה והזכות לטעות; נידונו סוגיות המעסיקות את המתבגרים, את הוריהם ואת העובדים הסוציאליים כשותפים בבניית תכנית מיטבית עבור כל מתבגר ובני משפחתו.
ניתנו ידע וכלים בנושאים שונים כגון: התפתחות חברתית, רגשית ומינית, הכרות עם שלבי התפתחות והתמודדות עם מעברים מבית הספר לחיים עצמאיים בקהילה, נחשפנו לתכניות ותכנים שונים כגון הכנה לחיי תעסוקה, דיור, אפוטרופסות ותומכי החלטות ,התנדבות בצה"ל, סנגור עצמי, יחסי אחים, מעבר לחיי חברה עם קבוצת השווים ויצירת קשרים זוגיים.
עו"ס אתי זייד, אשר לוותה את הקורס מטעם עיריית ירושלים, מביאה הדים מהשטח: "התכנים שהובאו הועלו בצורה מקצועית, מעניינת, מאתגרת עמדות ומעוררת מחשבות, הנאה מההרצאות ומהעמקת הידע, הקורס סייע לבניית קשרים חברתיים ומקצועיים, המפגש פנים מול פנים והלמידה המשותפת הקנה הרגשה טובה ומחזקת, המרצים המגוונים היו מרתקים, ובמיוחד בלט המפגש עם חגית רון רבינוביץ בנושא אחים והורות אשר היה מרגש במיוחד והעלה דמעות בעיני רבים מהמשתתפים".
בכל מפגש ומפגש התקיימו שעות פרקטיקום בהן ניתנה הזדמנות לשיתוף עמיתים בסוגיות המעסיקות את העו"ס בעבודתו (משברים במשפחה, מקומו של המתבגר במשפחה, המקום שלנו כעו"ס המלווה את המתבגר ומשפחתו במעגלי החיים, במערכות השונות כדי לספק שירות מיטבי)
המשתתפים ציינו כי " הקורס פתח בפנינו צוהר להכרות עם הנפשות המיוחדות העוסקות בתחום, אפשרה למידת עמיתים, שיח בלתי אמצעי ואנו תקווה להמשיך בשיח בשולחן עגול בנושא מתבגרים אותו נקיים במחלקה".

את הקורס ריכזה במקצועיות ובלבביות גב' אורית ברטיש מטעם בית הספר המרכזי לעובדי הוראה, והוא לווה בוועדת היגוי בהשתתפות גב' לאה ויגודה, מנהלת תחום פרט ומשפחה בעיריית ירושלים,
אריה שמש, מפקח ארצי באגף קהילה, וגב' הודא אבו סואי, מפקחת מחוזית, שניהם ממנהל מוגבלויות, משרד הרווחה.

קרן שלם שותפה לייזומו בנייתו ומימונו של קורס זה.