תפיסה ממוקדת אדם ומימוש סל סיוע אישי | אביטל סנדלר-לף