יום תסמונת דאון הבינלאומי לשנת 2018      

 פרטים נוספים בהמשך!