הזמנה להשתתף בכנס לימודי מוגבלות שנערך ב- 28.6.17    
 הזמנה להשתתפות בכנס לימודי מוגבלות שנערך ב- 28.6.17 בשפה פשוטה.

 


לפריט המלא
קרא | הורד