קול קורא- יד לתעסוקה שווה – קרנות הביטוח הלאומי      

 מצ"ב קישור לקול קורא של הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי,


לבחירת גוף מפעיל למרכז השאלות לציוד תעסוקתי עבור אנשים עם מוגבלות המשולבים בתעסוקה.