הכנס השנתי השנים-עשר לציון יום תסמונת דאון הבינלאומי   שיערך ביום שני | 01.04.2019 | כ"ה אדר ב' תשע"ט במרכז הרפואי הדסה הר הצופים    

סדר היום יועלה בקרוב

קרן שלם שותפה במימון הכנס וחברה בצוות הוועדה המדעית