הודעה בדבר תאריכים ותנאי סף להגשת בקשות לתמיכה במגוון המסלולים לשנת 2020      
עמיתים יקרים,
 
ע"פ החלטת הנהלת קרן שלם, בשנת 2020 יחולו שינוים בסדרי העדיפות לחלוקת משאבי הקרן, ובהיקף גובה המענקים.
הקרן ממשיכה לסייע בפיתוח מענים ושירותים לאנשים עם מש"ה, ברשויות המקומיות והאזוריות בכל רחבי הארץ.
 
קרן שלם מבקשת לעדכן אתכם בדבר תאריכים ותנאי סף להגשת בקשות לתמיכה במסלולים הבאים :
 
·        מסלול פיתוח פיזי מעלה 
·        מסלול פיתוח פיזי רגיל
·        מסלול הסברה
·        מסלול יזמות/מיזמים חברתיים במועצות האזוריות
·        מסלול כנסים וימי עיון
·        מסלול שירות לאומי
 
        (על מנת להתעדכן בהנחיות החדשות להגשת הבקשות אנא לחצו על הקישורים של כל מסלול)

 

 

להלן מועדי ההגשות
  
16.2.20 |יום א'| כ"א בשבט תש"פ
30.4.20 |יום ה'| ו' באייר תש"פ
30.8.20 |יום א'| י' באלול תש"פ
 
 
*הצעות שיוגשו לאחר המועד המצויין יועברו למועד העוקב אחריו.
 
*הנכם מתבקשים להעביר את המייל לכל בעלי העניין בארגונכם.
 
 
בברכה,
 

הנהלת וצוות קרן שלם