הודעה בדבר הארכת מועד הגשת בקשות לתקני שירות לאומי לשנת תשפ"א      

 קרן שלם מבקשת לעדכן בדבר הארכת מועד הגשת בקשה לתקני שירות
לאומי לשנת תשפ"א עד ה- 30.06.20


להנחיות להגשת הבקשה באתר הקרן