תאריכי וועדות לדיון בבקשות למסלולים השונים לשנת 2021      

 

 

 

מועד הגשה

ועדה

מקצועית

ועדה

הנהלה

ינואר

10.1.21

 

 

פברואר

 

16.02.21

 

מרץ

1.3.21

 

11.3.21

אפריל

 

13.4.21

 

מאי

2.5.21

 

6.5.21

 

 

 

30.5.21

יוני

 

15.6.21

 

יולי

1.7.21

 

22.7.21

אוגוסט

 

 

 

ספטמבר

 

14.9.21

 

אוקטובר

3.10.21

 

14.10.21

נובמבר

 

16.11.21

25.11.21

דצמבר

 

 

 

 

 

תאריכי הוועדות עשויים להשתנות בהתאם לצרכי הקרן.

על מגישי ההצעות החובה להתעדכן בתאריכים באתר הקרן.