שליש מהציבור : בעל פיגור שכלי - מסוכן    

 כתבה המביאה תוצאות סקר שנערך עבור משרד הרווחה והשירותים החברתיים בנושא עמדות החברה כלפי אוכלוסיית המוגבלים שכלית התפתחותית.


לפריט המלא
קרא | הורד