פרס קרן שלם לשנת 2009      

 מקום הטקס: מוזיאון א"י בת"א
מועד הטקס: 16/11/2009

חברי וועדת הפרס

 • אלי דדון – יו"ר הקרן וראש מועצת בית דגן
 • מרים כהן – מנהלת השרות לטיפול באדם עם פיגור שכלי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • ד"ר ליאורה פינדלר – אוניברסיטת בר אילן
 • אילנה שנבל – מנהלת אגף הרווחה, עיריית רמלה
 • עו"ס יהודה פוקס – מנהל מחוז צפון, משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 • דרור כהן – דייר בהוסטל גרדה אנדרו- ראשון לציון
 • עוזי הולנד – דייר בהוסטל גרדה אנדרו- ראשון לציון
 • אילת בכר – מנהלת הוסטל גרדה אנדרו- ראשון לציון
 • פאני קניגל – מנהלת מחלקת נכויות , אגף הרווחה ,עיריית בת ים
 • חיה פישגרונד – ראש צוות נכויות ומוגבלות שכלית התפתחותית, אגף הרווחה, עיריית חולון
 • ענת פלשלר – הורה, חולון
 • גילי ניצן – יועץ הסברה לקרן שלם, לניאדו
 • דוד ביטן – יועץ משפטי לקרן שלם
 • ריבה מוסקל – מנכ"ל הקרן
   

רשימת הזוכים