זוגיות בקרב אנשים עם פיגור שכלי   מק"ט 542 | מנחה : פרופ' שונית רייטר  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

המחקר מתאר את מרכיבי הזוגיות בין אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) והבנת המשמעות של הקשר הזוגי בין אנשים עם מש"ה עבור בני הזוג עצמם. מטרת המחקר הינה לתרום להעצמת האוכלוסייה הנחקרת ולתחושת המסוגלות שלהם, תוך חשיפת התמות המרכזיות בחוויה הזוגית אצל האנשים עם מש"ה, אפיון הקשרים במערכת הזוגית וגילוי דפוסים במערכת זו. התצפיות והראיונות נותנות תמונת מצב אותנטית ומשמעותית מבחינת הזוגות המשתתפים. המחקר מתעד ומביא לידי ביטוי את תחושותיהם, רצונותיהם ובחירתם של האנשים עם המש"ה אשר בחרו לחיות בזוג ולחוות את החוויה הזוגית על כל רבדיה.


לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד