שבע השנים ה...    

 מתוך המאמר :

"הכותרת שבחרתי למאמר מתחילה ב"שבע השנים ה...", משום שבעיניי אלו שבע שנים טובות ומשמעותיות. ואולם יש מקום להרחיב את מה שכבר פותח ולהביאו לאנשי מקצוע
נוספים, לאתרים נוספים בארץ; להקים עוד מרכזים טיפוליים בארץ, לפתח תכניות שעוסקות בקלט חירום כאשר מוציאים ילד מהבית להגן עליו, לפתח תכניות שעוסקות באלימות – הפיזית של ילדים עם מוגבלות וכלפיהם (בעלי ההתנהגות המאתגרת), לטפל בנושא שטרם
טופל נטישת תינוקות, ולהפיץ את כל תכניות ההכשרה בקרב עוד אנשי מקצוע..."

מאמר הסוקר את התפתחות תחום האיתור, מניעה וטיפול באלימות נגד ילדים בעלי מוגבלות בין השנים 2002-2008.


הוא לקוח מתוך העלון האינטרנטי של תוכנית מצוף. והוא מבוסס על המאמר של מירב מרום ובתיה חודטוב "ילדים ונוער עם מוגבלויות בסיכון", מתוך הספר: התעללות והזנחה של ילדים בישראל, בעריכת דבורה הורביץ, יורם בן יהודה ומאיר חובב, 2007

 


לפריט המלא
קרא | הורד