The stigma of Disease and disability - Understanding causes and Overcoming Injustices   הסטיגמה של מחלות ומוגבלויות - להבין את הסיבות ולתקן את אי הצדק  
בספר ארבע עשרה פרקים העוסקים בסטיגמה כלפי אנשים עם מחלות ואנשים עם מוגבלויות.
החלק הראשון של הספר עוסק בתיאוריות סוציולוגיות של סטיגמה ובהתפתחות הספרות המתייחסת לסטיגמה ולמשמעותה.
החלק השני של הספר עוסק בסטיגמה ופעולה. התייחסות למשפחה של אדם עם מחלה או מוגבלות וכיצד היא חווה מסטיגמה,
בהמשך ישנה התייחסות לדרכים ואסטרטגיות למחוק סטיגמה למחלות ומוגבלות. ישנה התייחסות לסטיגמה בתרבויות שונות.
הפרקים עוסקים במחלות כמו: מחלות נפש, אלכוהוליזם והתמכרויות, מוגבלויות פיזיות וחושיות, HIV איידס, מחלת הסרטן, השמנה, אלצהיימר.
את הפרק על מוגבלויות שכליות כתבו ד"ר שירלי ורנר מהאוניברסיטה העברית וד"ר דנה רוט מבית איזי שפירא.
הפרק מתייחס לתיעוד האסטיגמטי של מוגבלות שכלית מתחילת המאה הקודמת עד להיום. ההתייחסות לנושא מביאה לדוגמא גם את ישראל.
הפרק עוסק ביחס מערכת הבריאות, מערכת החינוך, עולם התעסוקה, מגורים, פנאי, במהלך שלבים שונים בחיים. חלק שני של הפרק מתייחס להתערבויות, פעולות, אסטרטגיות לשינוי, הפחתת הסטיגמה והגברת ההזדמנויות לשיווין ושילוב.

עורך הספר: Patrick W. Corrigan
פטריק קוריגן
בהוצאת: American Psychological Association
ארגון הפסיכולוגי האמריקאי

 


לפריט המלא
קרא | הורד