אחאות לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולילדים עם התפתחות תקינה- הבדלים במאפייני הקשר בין האחים ובהסתגלות הנפשית (באמצעות כלים מילוליים ולא מילוליים)   מק"ט 613 | מנחה: ד"ר דפנה רגב  
עבודת גמר זו לתואר שני נערכה בסיוע מלגה לקרן שלם

המחקר בחן את ההשלכות של נוכחות ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית על האחים עם ההתפתחות התקינה, ובחן את טיב הקשר והשפעתו על ההסתגלות הנפשית של האח עם ההתפתחות התקינה, בהשוואה לאחים של ילדים עם התפתחות תקינה. המדגם כלל 59 ילדים בגילאי 8-13 ואימהותיהם, מתוכם ל-28 אחים עם מש"ה קלה עד בינונית. האמהות והאחים מילאו שאלונים והילד התבקש לצייר אותו ואת אחיו/אחותו. ההבדלים שנמצאו הצביעו על יחסים קרובים יותר בקרב אחים לילדים עם מש"ה לעומת אחים לילדים ללא מוגבלות. בשתי הקבוצות נמצא קשר חיובי בין התנהגות מסתגלת לקשר מיטיב בין האחים, ולא נמצא הבדל בהערכת ההסתגלות הנפשית של הנבדק.

 


לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד