הסברה הינה כלי בעל השפעה חיובית על עמדות, הסרת חסמים, לקבלה של אנשים מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה.
אחת ממטרות הקרן היא הגברת החשיפה והמודעות לאדם עם מש"ה, יכולותיו, הישגיו, וחייו בקרב הציבור הרחב: אנשי מקצוע, משפחות, מעסיקים, קהילה,  תנועות נוער, תלמידי בתי ספר וכדומה.  
 
רשות המעוניינת להוביל שינוי עמדות ושינוי חברתי ביחס לאנשים עם מוגבלויות , מוזמנת להסתייע בקרן שלם.  
 
תמיכת קרן שלם תיקבע בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים שהוגדרו ע"י הנהלת הקרן ומופיעים במסמך ההנחיות. היקף המענק ייגזר מהעלות הכוללת, מהשותפים לתוכנית ומהחלטות הנהלת הקרן.
 
שיתוף נציגת הקרן יעשה כבר בשלבים הראשונים של התכנון.
לתשומת לבכם : 
הוועדה המקצועית של קרן שלם תדון רק בבקשות למענקים עבור אירועים או תכניות שיתקיימו לאחר מועד הוועדה (תכניות עתידיות).
לא ידונו בקשות עבור אירועים שכבר התקיימו.
 
ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל לתמנע גבאי-מרקביץ' מנהלת התחום:  timna@kshalem.org.il
 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
הנהלת קרן שלם החליטה על שינויים בסדרי העדיפות לחלוקת משאבי הקרן, ובהיקף גובה המענקים לשנת 2020.
הקרן ממשיכה לסייע בפיתוח מענים ושירותים לאנשים עם מש"ה, ברשויות המקומיות והאזוריות בכל רחבי הארץ.
 
החלטות הנהלת הקרן הוטמעו במסמך ההנחיות להגשת בקשה לפרויקט במסלול הסברה.
 
 
הנחיות להגשת בקשה למענק עבור תוכניות הסברה וחשיפה של תחום המוגבלות השכלית התפתחותית ברשויות המקומיות    

 במסמך זה נמצא כל המידע בנוגע להגשת בקשה למענק עבור תכניות הסברה וחשיפה של תחו המוגבלות השכלית ברשויות המקומיות.
כאן תמצאו מידע לגבי תחומי והיקפי הסיוע, תאריכי הוועדות, המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה וכן הליך הטיפול בהם. אנא פעלו במדוייק בהתאם להנחיות המוצגות במסמך.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות שילוט, לוגו ואיזכור לפרוייקטים שקיבלו מענק מקרן שלם    

פרוייקטים פיזיים
עם סיום פרויקט יתקין הגוף/הארגון במימון שלו שלט המציין את סיועה של קרן שלם.
השלט יותקן על פי כללי הבטיחות.
השלט יותקן בשטח הכניסה במיקום בולט ונראה לעין (למעט במסגרות דיור בהן יותקן במקום מוצנע).
 
להלן ההנחיות :
גודל השלט : 50X70 ס"מ
חומר השלט: זכוכית מחוסמת שקופה (חזקה/ מוקשה)
אופן הכיתוב על השלט : מדבקה בדפוס דיגיטלי בהדפסה אחורית.
מצ"ב דוגמא בפורמט PDF     מצ"ב דוגמא בפורמט JPG      מצ"ב דוגמא נוספת בפורמט JPG
 
  נוסח הכיתוב על השלט : שם הפרויקט- הוקם/ צוייד/ שופץ/ הורחב בסיוע קרן שלם
 
 
דגשים נוספים :
שילוט נוסף של השותפים לפרויקט לא יחרוג בגודלו משילוט הקרן
מתבקש שלט נפרד גם כאשר ישנם מספר שותפים לפרויקט, אלא אם מוסכם על כל השותפים שלט אחד
יש להעביר סקיצה של השלט לאישור טרם ביצוע למיקי כהן, סמנכ"ל פרוייקטים פיזיים
באימייל : mickyc@kshalem.org.il
 
 
פרוייקטים נוספים : הסברה, כנסים, קורסים ועוד
מצ"ב לוגו הקרן להורדה 
אין לעשות שימושים נוספים בלוגו הקרן מעבר למה שצויין בדף זה.