קרן שלם מסייעת לבניית מבנים למסגרות בקהילה בכל רחבי הארץ.

כל פרויקט של בניה, הרחבה או שיפוץ נרחב של מסגרת מצריך פרוגרמה מקצועית כתובה שהינה הבסיס לפרוגרמה/תכנון הפיזי.
 
פרוגרמה לתכנון פיזי שנכתבת כהלכה מאפשרת תכנון מושכל של מבנה באופן שייתן מענה מיטבי לצרכי האנשים השוהים במסגרת ואנשי הצוות.
 
כאן תמצאו מאמר על קווים מנחים להכנת פרוגרמה למבנה, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית זאת על מנת להקל על התקשורת בין אנשי הגוף המזמין את תכנון המבנה ובין המתכננים.

בנוסף, מובאים לפניכם מגוון דוגמאות של פרוגרמות לתכנון מבנים שונים וכן מדריכים לתכנון, בניה והפעלת שירותים.
 
** בכל פריט מידע בו מצויין המונח - "פיגור שכלי", הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)
 
מיקי כהן, סמנכ"ל פיתוח פרוייקטים, mickyc@kshalem.org.il
 

 

מדריך לתכנון והגשת בקשה למענק עבור פעילות חברתית משלבת ילדים/נוער/בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואוכלוסייה ללא מוגבלויות במועצות האזוריות   מחברים נוספים : מיקי כהן  

קרן שלם, מייסודה של השלטון המקומי, קרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ברשויות מקומיות ואזוריות, שואפת לשיפור מתמיד באיכות חייהם של אנשים עם מש"ה בקהילה והגברת המודעות לאוכלוסייה זו בקרב כלל החברה הישראלית. שילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית משפר את איכות חייהם, תורם למיצובם בקהילה ובחברה ומחקרים אף מראים כי הקשר עמם משמעותי לשינוי העמדות.
השתתפות ושילוב של אנשים עם מש"ה בחיי הקהילה נמוכים מאוד ביחס לאנשים ללא מוגבלות ומושפעים בין השאר מגורמים סביבתיים וחברתיים. במועצות אזוריות נושא זה מאתגר אף יותר עקב הפיזור הגיאוגרפי של המועצה, רמות התפקוד השונות וטווח הגילאים הרחב, המחייבים חשיבה אחרת ופתרונות יצירתיים ומגוונים.
באמצעות מסלול זה קרן שלם מעוניינת להגביר את המודעות והעשייה ולסייע בפיתוח שירותים והובלת מיזמים חברתיים משלבים במגזר הכפרי עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 
בניסיון לתת מענה לאתגרים העומדים בפני המגזר הכפרי, חברו קרן שלם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ומרכז המועצות האזוריות, למיזם פיתוח חברתי לאנשים עם מוגבלויות במרחב הכפרי, זו השנה השנייה.
 
מטרת מדריך זה הינה לסייע לאנשי מקצוע במועצות האזוריות לתכנן מיזם חברתי עבור אנשים עם מוגבלויות ולהגיש בקשה למענק סיוע לקרן שלם.

לפרטים נוספים ולזימון פגישה ניתן לפנות לאנוה רצון, מנהלת פיתוח קהילתי ארגוני, פרוייקטורית של קרן שלם במייל : anvaratzon@gmail.com
 
 
להורדת המדריךמדריך לתכנון והקמה של מעונות יום שיקומיים    

נכון לשנת 2017, כ-2,800 פעוטות עם צרכים מיוחדים, בגיל חצי שנה עד 3 זוכים לטיפול שיקום וקידום בכ - 125 מסגרות מעון יום שיקומי הפרוסים בכל רחבי הארץ. המסגרות מפוקחות ע"י אגף השיקום, השירות לטיפול בקהילה במנהל מוגבלויות ומופעלות ע"י זכיינים שונים של משרד העבודה והרווחה (רשויות, עמותות, חברות פרטיות).

הטיפול המיטבי בגיל הרך הינו הבסיס להתפתחות הפעוט והתקדמותו במעגל החיים. ברחבי הארץ פרוסים עשרות מעונות יום שיקומיים הפועלים מדי יום, בפיקוח משרד הרווחה העבודה והש"ח, כדי לתת מענה מקצועי מיטבי לפעוטות מעוכבי התפתחות ובני משפחותיהם מתחילת החיים. שלב זה הינו משמעותי במיוחד ובעל השפעה רבה על התקדמותו של הפעוט וחיזוק התא המשפחתי להמשך. כהשלמה לטיפול האישי, המקצועי יש צורך בתשתית פיזית מותאמת, מקצועית ומכבדת הנותנת מענה לכל העוסקים בתחום.

המדריך לתכנון מעונות יום שיקומיים הינו פרי יוזמה משותפת של משרד העבודה והרווחה, קרנות הביטוח הלאומי - הקרן לפיתוח שירותים לנכים וקרן שלם, שלושת השותפים האסטרטגיים לפיתוח השירות, אשר מקדמים עשרות פרויקטים של בינוי ו/או שיפוץ בכל רחבי הארץ.

מדריך זה מהווה פלטפורמה שוויונית לקבלת שרות איכותי בכל רחבי הארץ ומציג סטנדרטים אחידים לבניית מסגרות אלו. לתהליך הפקתו התגייסו שותפים רבים מתחומי ידע שונים במטרה לסייע בהבנת הקריטריונים לסיוע הקרנות, הדרישות והצרכים הפיזיים לבניית שרות הולם.

המדריך מחבר הלכה למעשה בין מדיניות ונהלים של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, קרנות הביטוח הלאומי - הקרן לפיתוח שירותים לנכים , קרן שלם, קובעי מדיניות ברשויות , מפעילים/זכיינים ואדריכלים ובין הצרכים היומיומיים של הפעוטות, המשפחות והצוותים להם נדרשים מענים מקצועיים מיטביים.
האוגדן פותח על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף ובמימון קרנות הביטוח הלאומי - הקרן לפיתוח שירותים לנכים וקרן שלם.

ייעוץ ופיתוח מקצועי:
פני גולדשמיט – אדריכלית
דינה בן לביא עו"ס - מפקחת ארצית מעונות יום שיקומיים
תמי איילון עו"ס – רכזת בכירה הקרן לפיתוח שירותים לנכים אגף הקרנות , ביטוח לאומי
מיקי כהן עו"ס- סמנכל"ית קרן שלם
 
עריכה וכתיבה : שרה קרניאל
עיצוב גרפי ודפוס : חן עיצובים

להורדת המדריך לתכנון והקמה של מעונות יום שיקומיים
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


תקן ריהוט וציוד כללי למועדונים חברתיים, מועדוניות, ומסגרות חברתיות    

בישראל פועלים מועדוניות ומועדונים המהווים מסגרות הארכת יום לילדים, ומסגרות חברתיות לבוגרים עם מוגבלות,. המסגרות מיועדות לילדים ובוגרים עם מוגבלויות שונות בישראל, ביניהם: ילדים ובוגרים בעלי לקויות ראייה/שמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, לקויות תקשורת, מוגבלות פיזית ולקויות למידה.
המסגרות השונות מעניקות חוגי עשרה ופעילויות פנאי שונות. במסגרת מגוון אפשרויות בחירה בנושא פנאי וחברה.
התקן הנ"ל מיועד למסגרות חדשות וכן למסגרות קיימות אשר יש צורך בשדרוג והרחבת פעילותן ואשר לא קיבלו סיוע בשבע השנים האחרונות.
התקן מהווה רשמת ציוד מומלצת אשר ניתן לבחור מתוכה את פרטי הציוד הדרושים. ניתן להשתמש בתקן בצורה מודולרית בהתאם למספר המשתתפים, גודל המקום והתכנים המופעלים בו. מטרת התקן הינה לסייע לגופים המפעילים לבנות את רשימת הציוד בהתאם להיקף ולסוג פעילותם.

 
התקן פותח על ידי הקרן לפיתוח שירותים לנכים.
 
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


נספח : מפרט תפקודי ופיזי של הפונקציות הנדרשות בעת תכנון פיזי של מרכז יום לבוגרים מעל גיל 21, סיעודיים וטיפוליים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית   מחברים נוספים : אורית טובול, מיקי כהן  

מוגשת בזאת פרוגרמה מתוקנת לבנית מרכזי יום טיפוליים סיעודיים נוסח 2014.
הפרוגרמה השתנתה עקב שינוי תקינת מס' האנשים בקבוצה, כפי שקבע שר הרווחה, וכן עקב עלויות גבוהות של מבנים ותחזוקתם השוטפת.
הנספח לפרוגרמה מצמצם את גודל השטחים של מרכזי היום .

זהו נספח מעודכן למדריך הנחיות לתכנון פיזי מרכז יום לבוגרים בעלי פיגור שכלי מעל גיל 21-סיעודיים וטיפוליים משנת 2003.


לעיון בנספח המעודכן לחץ כאן

לעיון במדריך המקורי לחץ כאן
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


קוים מנחים לתכנון מעון יום שיקומי   מחברים נוספים : שוש זאב-רשף, תמי איילון, מיקי כהן  

מסמך זה הינו שיתוף פעולה בין אגף לשירותי רווחה ושיקום, היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם, הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי וקרן שלם.
מטרתו לסייע לרשויות בבניית מעונות יום שיקומיים בצמוד למעונות יום רגילים בקהילה כחלק מקריית החינוך ברשות.
המסמך מציג את טבלת השטחים והפונקציות הבסיסית על פי התקנות, ובנוסף הרחבות מומלצות שתאושרנה על ידי וועדת ההיגוי שתלווה את הפרוייקט.
 

לפריט המלא
קרא | הורד


פרוגרמה לתכנון מע"ש ומרכז טיפולי בעכו   המרכז מופעל באמצעות ארגון א.ד.נ.מ.  

הפרוגרמה נכתבה על ידי האדריכל בשיתוף הרשות המקומית והגוף המפעיל תוכנית פיזית המבוססת על טבלת שטחים ופונקציות כבסיס לתכנון אדריכלי של מע"ש ומרכז יום טיפולי סיעודי תחת קורת גג אחת.
המבנה מיועד לתת מענה לכ-70 אנשים.

לפריט המלא
קרא | הורד


בריכות טיפוליות   קריטריונים, סטנדרטים, ותנאי סף לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותים לנכים, ביטוח לאומי  

המוסד לביטוח לאומי, באמצעות הקרן לפיתוח שירותים לנכים, רואה בבריכות הטיפוליות ובטיפולים הניתנים באמצעותן, כלי לשיקומם של אנשים עם מוגבלויות.

במהלך שנים 2011-2012 ביצעה הקרן סקירה מקצועית שבחנה את מצאי הפעילויות והצרכים הקיימים ב- 25 בריכות טיפוליות, שרובן נתמכו על ידי הקרן בהקמתם, וכן סקירה של חקיקה מאמרים ומחקרים רלוונטיים בתחום הבריכות הטיפוליות וההידרותרפיה.

מטרת הסקירה היא יצירת סטנדרטים קריטריונים ותנאי סף מקצועיים לבריכות טיפוליות ולטיפולים הניתנים בהם, ולעדכן במידת הצורך את החוברת "קריטריונים וסטנדרטים לקבלת סיוע מהקרן לפיתוח שירותים לנכים", שפורסמה לראשונה בשנת 2008 , כך שהתמיכה להקמת בריכות טיפוליות תינתן רק לאלה העומדים בהם.

לפריט המלא
קרא | הורד


פרוגרמה למרכז יום טיפולי סיעודי בקרית גת   מרכז היום מופעל באמצעות חברת דנאל  

בתוכנית זו מוצגת טבלת פונקציות ושטחים כבסיס לתכנון אדריכלי של המבנה. היא מיועדת לכ-32 אנשים בגיל 21+ ברמת תמיכה טיפולית סיעודית, והיא נכתבה על ידי הרשות המקומית – קריית גת – בשיתוף עם חברת דנאל המפעילה את המע"ש ומרכז היום הטיפולי הסיעודי.

לפריט המלא
קרא | הורד


פרוגרמה למעון יום שיקומי בקרית ביאליק   המעון מופעל באמצעות עמותת אלווין ישראל  

פרוגרמה לתכנון ובניית מעון יום שיקומי בקריית ביאליק. הפרוגרמה נכתבה בשיתוף עם אלווין אשר יפעיל את השירות.

לפריט המלא
קרא | הורד


פרוגרמה למרכז רב נכותי בחבל מודיעין   המרכז מופעל באמצעות עמותת שק"ל  

בתוכנית מוצגת טבלת שטחים ופונקציות כבסיס לבניית מרכז רב נכותי, כמו כן מצורפת סקיצה של התוכנית האדריכלית.
המרכז ייתן שירותים באמצעות עמותת שק"ל המפעילה את המסגרת לכ-20 היישובים במועצה האזורית.

לפריט המלא
קרא | הורד


פרוגרמה לתכנון מרכז רב שירותים לתמיכה וטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומשפחתו בהוד השרון   המרכז מופעל באמצעות עמותת עמיחי  

תוכנית לתכנון מרכז תמיכה שמאגד בתוכו מספר שירותים ומסגרות המוכרות על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

בפרוגרמה זו תוכניות למרכז יום טיפולי סיעודי, נופשון, מסגרת יום שהות ארוך ומועדון חברתי, ובה מוצגים פונקציות ושטחים המהווים בסיס לתכנון אדריכלי
במרכז ינתנו גם שירותים נוספים כגון: דירת הכשרה למתבגרים, שמרטפיה, מרכז הדרכה לצוותים ועוד.

לפריט המלא
קרא | הורד


תדריך תכנון לשילוב מבני צבור, מסחר, תעסוקה ומגורים   מתוך אתר משרד הבינוי והשיכון  

נוכח העובדה שמשאב הקרקע נמצא במחסור, ההולך ומחריף בעיקר בערים ובאזורי בנייה צפופים, יש צורך להתייחס גם לייעול השימוש בקרקע המוקצית למוסדות ציבור, בין היתר, על ידי שילוב תפקודי של שימושים ציבוריים באותם שטחים ומבנים.

מדריך זה משלים את תדריך התכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור שפורסם בעבר ונועד להוות כלי עזר שימושי ליישום עקרונות השילוב, בכל השלבים של התכנון, הביצוע וההפעלה.

המדריך נמצא באתר משרד הבינוי והשיכון.
לצפיה לחצו כאן
 

לפריט המלא
קרא | הורד