פיתוח ידע יכול לשמש כמנוף להתמקצעות ומצוינות וכמובן, לשיפור איכות החיים של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.

 במקביל להשקעה בפיתוח קורסים, הכשרות והשתלמויות יחד עם השותפים לכלל אנשי המקצוע בתחום המוגבלות השלכת ההתפתחותית וכן הרחבת החקר האקדמי בתחום, החלה  הקרן להשקיע משאבים גם בפיתוח הידע והתורה המקצועית והבנייתם לכדי כלים יישומיים כל זאת במטרה לשפר תהליכי עבודה, ליצור סטנדרטיזציה, לעודד איכות הן בשירות ובטיפול של כל העוסקים בתחום.

פעילות הקרן בנושאים אלה יחד עם כל השותפים בתחום משפיעה באופן ישיר ומשמעותי על שיפור בחיי היומיום של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בתחומים בהם הייתם רוצים לפתח ידע ותורה שיכולים לסייע לעוסקים בתחום.

 להלן מוצגים תוצרי פיתוח ידע מקצועי שהקרן היתה שותפה להם. ניתן למצוא תוצרים נוספים תחת ערכות הדרכה ותכנון.

 

** בכל פריט בו מוזכר המונח  פיגור שכלי – הכוונה היא למוגבלות שכלית התפתחותית (המונח שונה בשנת 2012)

 

שרון גנות, מנהלת תחום ניהול ידע |  sganot@kshalem.org.il

איתור ילדים, צעירים ובוגרים, בעלי מוגבלות המצויים בסיכון להתעללות ולהזנחה: מהלכה למעשה    

הספר נכתב כחלק מתוכנית מצוף שפעלה בעמותת אל"י – האגודה להגנת הילד בין השנים 2009-2012, מתוך יוזמה ושותפות של משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, קרן של"ם ואשלים.
מטרתה של התכנית היתה להגביר מודעות לתופעת הפגיעה והתעללות בקרב ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות על מנת להרחיב את האיתור והדיווח, תוך הקניית כלים לאנשי המקצוע ונותני השירותים.הספר סוקר את המחקרים מהארץ והעולם וכולל מידע רב על דרכי הפעולה ונהלי העבודה של השירותים השונים בארץ.
קרן שלם היתה שותפה בפיתוח ובמימון התוכנית.

לפריט המלא
קרא | הורד


תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי - מדיניות, סטנדרטים ונהלים   מחברים נוספים : רונן בר אברהם  

חוברת זו נכתבה כחלק משׁוּתפוּת בין האגף לטיפול באדם המפגר במשרד הרווחה והשירותים החברתיים לתב"ת (מיזם "תנופה בתעסוקה" במסגרת ג'וינט ישראל). שותפות זו פעלה לקידום תוכנית תעסוקה נתמכת כחלק מרצף התעסוקה לאנשים עם פיגור שכלי בקהילה.

החוברת בנוייה כתדריך וכוללת נהלים, תהליכי עבודה ומידע - הנחוצים לקידום תוכנית תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי.
תכני החוברת מתבססים על לקחים ותובנות שנצברו תוך מעקב אחר ההתפתחות של תוכניות תעסוקה נתמכת בקהילה, אשר התגבשו בשנים האחרונות כחלק מהניסוי של האגף לטיפול באדם המפגר ותב"ת.
 
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד


מבית ומחוץ   אסופת תקצירי עבודות גמר בתחום המוגבלות השכלית של בוגרי תואר שני  

 -

בחוברת זו תקצירים של שבע תזות ללימודי תואר שני, בארבעה מוסדות להשכלה גבוהה : האונ' העברית, אונ' ת"א, אונ' חיפה והמרכז האוניברסיטאי אריאל. כל התזות בוצעו בתמיכת מענק מקרן שלם.
עבודות אלו בחנו מגוון של שאלות מחקר והערכה מעולמו של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית- מבית ומחוץ: משפחתו, פעילותו ורצונותיו. התמיכה של קרן שלם במחקרים ובעבודות של סטודנטים לתארים מתקדמים מכוונת להשפעה על העשייה בשטח להשגת איכות חיים מיטבית לאדם עם מוגבלות שכלית והסובבים אותו.
 

 

לפריט המלא
קרא | הורד