A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: top_slider_image_num

Filename: views/top_slider_view.php

Line Number: 4

ליקויים בתפקוד הרפלקס האוקולו-מוטורי ובשיווי משקל בקרב ילדים ונערים עם פיגור שכלי קל ובינוני   מק"ט 57 | מחברים נוספים: איציק מלצר, עוז צור, איילת רונן  

מחקר זה נערך בסיוע מענק מקרן שלם.

התפתחות הרפלקס הוסטיבולו-אוקולומוטורי (VOR) הוא תהליך המתחיל מיד לאחר הלידה ונמשך לאורך שנים ומושפע מגירויים חיצוניים ואינטראקציה עם מערכות ביולוגיות שונות. התפתחות הרפלקס בקרב ילדים ונערים הסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) יתכן ואיננה מלאה או תקינה. המחקר בודק את תפקוד הרפלקס הוסטיבולו-אוקולומוטורי בקרב ילדים ונערים עם מש"ה לא ספציפי ברמה קלה ובינונית ואת השפעתו על בקרה יציבתית. תוצאות הרפלקס נמצאו לקויות בקרב 11 מכלל 20 הנבדקים אך לא נמצא קשר בין הלקוי בתגובת הרפלקס לבקרה היציבתית. לפיכך, בדיקה שגרתית של רפלקס זה ואיתור מוקדם של ליקוי בתפקודו יכולים להשפיע על דרכי מניעה והתערבות.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


הקשר בין תפיסת איכות החיים של אנשים עם פיגור שכלי לבין מסגרת הדיור שלהם   מק"ט 579 | פרופ' ריקי סויה  

עבודת גמר זו לתואר שני (תזה) נערכה בסיוע מלגה מקרן שלם.

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את הקשר בין תפיסת איכות חייהם של אנשים מבוגרים עם מוגבלות שכלתי התפתחותית לבין סוג המסגרת בו הם מתגוררים, המאפיינים הפיזיים והמדיניות הנהוגה בה, ולהצביע על המשתנה שיסביר בצורה הטובה ביותר את תפיסת הפרט את איכות חייו. הממצאים המרכזיים מצביעים על תפיסת איכות חיים בינונית בקרב המרואיינים, גם בתתי-הסולמות המרכיבים את תפיסת איכות החיים – שביעות רצון מהחיים, יכולת ויצרנות, העצמה ועצמאות ושייכות חברתית/קהילתית, וגם בציון הכולל. נמצאו הבדלים בתפיסת איכות החיים בין קבוצות המחקר השונות, וקשר בין תפיסת איכות החיים לבין משתני המחקר.

לפריט המלא
קרא | הורד
לתקציר
קרא | הורד
להמלצות למחקרי המשך
קרא | הורד
לתקציר בערבית
קרא | הורד


אנשים עם מוגבלות נוסעים בתחבורה ציבורית – חוברת בפישוט לשוני    
 -

החוברת מציגה מידע על הזכויות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותי בכל הנוגע לשימוש בתחבורה ציבורית והסעות. החוברת אף מפרטת את כלי התחבורה הציבוריים והשירותים שנועדו להקל על השימוש בהם כל אלה תוך פישוט לשוני של המידע והנגשתו לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

לפריט המלא
קרא | הורד


מעסיקי עובדים עם מוגבלות    

מהו שיעור העסקים המשלבים עובדים עם מוגבלות? מה מספרם? מה מאפיין את העסקים הללו? מה מניע מעסיקים לשלב עובדים עם מוגבלות? מה עמדותיהם של עסקים בנושא עבודתם של עובדים עם מוגבלות והאם אלו המשלבים, שונים בעמדותיהם מאלו שאינם משלבים? מהם הקשיים עמם מתמודדים מעסיקים של אנשים עם מוגבלות ואיזו תמיכה הם מבקשים מהמדינה? על כל אלה במחקר שנערך על ידי המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

לקריאה לחצו כאןמסמך סקירה בנושא תעסוקה מעברית    

בשנים האחרונות ניכרות מגמות עולמיות לצמצום מסגרות שיקום סגרגטיביות ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה החופשי. מגמה זאת ניכרת גם בישראל, בהתפתחות מתמדת של שירותי התעסוקה הנתמכת עבור אנשים עם מוגבלות, בחקיקה ובפיתוח של תוכניות שונות לעידוד וקידום העסקתם של אנשים עם מוגבלות בעולם העבודה, בפיתוח מסגרות של "מוגן בשוק פתוח", ובהתפתחותן של מסגרות תעסוקה מעבריות.
התעסוקה המעברית בישראל התפתחה, במקרים רבים, ככלי לגישור בין הפערים בהרגלי עבודה,
ותפיסות לגבי עולם העבודה אצל צרכנים שהיו מועסקים במסגרות מוגנות או אצל אנשים עם מוגבלות שהיו ללא כל רקע תעסוקתי. בישראל לא הוגדרו מדיניות או סטנדרטים לתעסוקה מעברית, מסגרות התעסוקה המעבריות שקיימות כיום התפתחו ביוזמה של ארגוני השיקום כמענה לצרכים בשטח, ללא קווים מנחים והגדרות ברורות, יתר על כן, הארגונים השונים משתמשים לעיתים בשמות שונים לתעסוקה מעברית, כגון הכשרה, סטאז' והתנסויות.
מסמך זה מביא סקירה ומיפוי של מסגרות תעסוקה מעברית והוא מציג מסקנות והמלצות לטובת מדיניות וקווים מנחים לתחום זה.

 

לפריט המלא
קרא | הורד


זוגיות ונישואין של אנשים עם פיגור שכלי    

המאמר עוסק בחיי נישואין של אנשים בעלי פיגור שכלי, כתוצאה ממחקר ומעקב שנעשה על ידי ד"ר ארנון לויתן מתחילת שנות ה 90 במשך כ 10 שנים
פרסום ראשון 2011 של תקציר זה נכתב גם לצרכי הוראה בבית הספר לעובדים בשרותי הרווחה, תל אביב.
המאמר עוסק בבדיקת יכולתם של זוגות שונים לנהל חיים חברתיים, כלכליים וארגוניים בביתם, עם וללא סיוע בני משפחה או מלוים. כן מצוינת השפעה שלילית של הולדת ילד במשפחה על הקשר הרגשי בין ההורים וקשיי התפתחות הילד {פרוט במאמר המורחב}
המחקר הבסיסי שהוא עבודת הדוקטורט פורסם ונמצא בכל ספריות האוניברסיטאות משנת 1990.
 
לקריאת המאמר 
 
 

 תוכניות חדשניות לטיפול בזקנים המוגבלים בתפקודם - סקירה ספרות    

העלייה בגיל מלווה בעליה בשיעור הזקנים המוגבלים בתפקודם וזקוקים לעזרת הזולת עקב נכות פיזית, קוגניטיבית (תשושי נפש) או משולבת. הנתונים מצביעים על כך כי 16.7% מכלל הזקנים מוגבלים בתפקודם, ושיעור זה עולה באופן משמעותי עם העלייה בגיל. העלייה בגיל מביאה עמה גם ביקוש גובר לשירותים תומכים בבית ובקהילה, מה שמגדיל בהתמדה גם את ההוצאה הציבורית לטיפול ממושך ובכלל זה עולה בהתמדה שיעור הזכאים לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. אולם, יש זקנים רבים שהם מוגבלים בתפקודם אך נדחים מאחר ואינם עוברים את סף הניקוד במבחן התלות ולאינם מקבלים שירותים במסגרת חוק ביטוח סיעוד. אחת השאלות העולות סביב השיעור הניכר של פונים נדחים היא, אם כן, מה ניתן לעשות כדי למנוע התדרדרות במצבם התפקודי ולדחות עד כמה שניתן את גלישתם לניקוד הסף אשר בסופו של דבר
יזכה אותם בגמלת סיעוד. לכן, ההזדקנות המהירה של אוכלוסיית הזקנים והגידול בשיעור הזקנים הזקוקים לטיפול ממושך, מעלים סוגיות שונות לדיון ציבורי לגבי המדיניות והשירותים שאותם יש לאמץ ולספק, ומעלים גם הצורך לבחון תפיסות ופילוסופיות אחרות ושונות למתן מענה לצרכים, כמו גם מודלים חדשים ושונים של שירותים, סוגי שירותים חדשים ודרכים אחרות לאספקתם.
 
מטרותיו של דו"ח זה הן:
 
א. לסקור את הגישות הקיימות כיום במדינות שונות סביב סוגיות מרכזיות של אספקת שירותים לזקנים המוגבלים בתפקודם. בין היתר, תתייחס הסקירה לסוגיות כמו הפיצול/שילוב בין שירותים, שירותים בעין לעומת שירותים בכסף, ותפיסות הנוגעות להזדקנות מוצלחת וקידום העצמאות התפקודית של הזקן.
 
ב. לסקור מודלים שונים של סוגי שירותים ושיטות להספקת שירותים אלה לאוכלוסיות יעד שמה דגש על הטיפול (consumer-centered/directed) שונות. גישת ההתמקדות בלקוח האינדיבידואלי "התפור" למידותיהם הספציפיות של המטופל והמטפל כאחד. מכאן התפתחו גם המושגים של ניהול טיפול, תכניות טיפול אינדיבידואליות, או חבילות טיפול אישיות, המבטאים גמישות והענות לצרכים האישיים של הלקוח וזאת במקום חבילות שירותים אחידות וסטנדרטיות הניתנות כיום במסגרת החוק. תכניות שהתפתחו בשנים (individualized budget) האחרונות מנסות לתת ביטוי לגישה זו, כמו קביעת תקציב אישי שבמסגרתו יכול הזקן ומשפחתו להחליט על חבילת טיפול שתמומן תוך מתן גמישות רבה יותר בבחירת סוגי השירותים שיסופקו לזקן.
 
 
סקירת ספרות מורחבת זו הינה פרי יוזמת וועדות הקרן לקידום תוכניות סיעוד של המוסד לביטוח לאומי.
 
להורדת הסקירה

 Poverty Among Adults with Disabilities: Barriers to Promoting Asset Accumulation in Individual Development Accounts   עוני בקרב מבוגרים עם מוגבלות: חסמים בקידום צבירת נכסים בחשבונות התפתחות עצמאיים  

אחוז גדול יותר של מבוגרים עם מוגבלות חווים עוני ביחס לאוכלוסייה הכללית. המאמר בוחן אסטרטגיה לקידום רווחה כלכלית החיים בתוך או בקרבת עוני, והיא חשבונות התפתחות עצמאיים (Individual Development Accounts- IDAs), שמטרתם לעזור לאינדיבידואלים לחסוך כסף ולצבור נכסים. החוקרים מתייחסים לחשיבות של צבירת נכסים, בייחוד בקרב מבוגרים עם מוגבלויות. לאחר מכן החוקרים ממפים את האסטרטגיה המדוברת ובוחנים את החסמים להשתתפות אנשים עם מוגבלויות בהיבטי מדיניות פדרלית וחוסר רגישות לצרכים מיוחדים. החוקרים מסיקים כי יש לבטל את ממוצעי המבחן של מדיניות הרווחה המקושרת להשתתפות בתוכנית האסטרטגית, כגון דרישת תעסוקה, וכן לכלול אנשים עם מוגבלויות התכנון והערכת מדיניות תכניות לצבירת נכסים.
 
המאמר פורסם ב- American Journal of Community Psychology, 46(3-4), 376-385.
 
לתקציר באנגלית לחץ כאן.

 לפרוש רשת : על מקומה של רשת חברתית וירטואלית בחייהם של בעלי לקויות קוגנטיביות    

פוסט מרתק של ד"ר פנינה שטינברג הבוחן את האפשרויות הגלומות בהנגשת אתרים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. לפוסט המלא בבלוגלובלי באתר מט"ח.  

קרא עוד


פרוגרמה למרכז רב נכותי בקרית מלאכי   המרכז מופעל באמצעות עמותת אופק  

התוכנית נכתבה בשיתוף עם עמוות אופק המפעילה את המרכז הרב נכותי, ומוצגת בה טבלת שטחים ופונקציות כבסיס לתכנון אדריכלי של המבנה המיועד לכ-100 משתתפים.

המרכז הרב נכותי נמצא בקרית מלאכי ומשרת את תושבי קרית מלאכי, ותושבי מועצה אזורית באר טוביה. מועסקים בו אנשים עם מגוון מוגבלויות : שיקום, בריאות נפש ומוגבלות שכלית התפתחותית, והוא מהראשונים שהוקמו בארץ במודל הרב נכותי.

לפריט המלא
קרא | הורד